Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Folk som skyndar fram på stan.

Förbättringar i den nya EDI-lösningen

Vår lösning är byggd med en modern arkitektur vilket innebär färre fel. Valideringar och förbättrad monitorering kommer att säkerhetsställa att EDI-filerna inte fastnar på grund av dålig masterdatakvalitet eller tillfälliga överföringsfel.

Mer information

Våra XML-baserade format har mer information än vi har haft tidigare. Informationen är tillgänglig i note-fältet på varje rad enligt JSON-standarden. Detta gör det smidigt för oss att lägga till mer information i framtiden och våra kunder kan välja att läsa endast den information som är av värde.
Se fältnamn och exempel på värden som förekommer i note-fältet (pdf)

Introduktion av nya tjänster och prismodeller

Nya tjänster och prismodeller är generellt sett möjliga att introducera med ingen eller liten utveckling i systemen.

Kundspecifika krav på format

Kundspecifika krav på format kan kräva en ny anpassad konvertering. En anpassad konvertering är baserad på standardkonverteringen och en ny anpassad konvertering kräver förändringar i ett eller två system.

  • Ändring av innehåll i fält som redan är tillgängligt i formatet kräver förändringar i ett system av ett team = kort ledtid.
  • Lägga till nytt innehåll i fält som inte redan är tillgängligt i formatet kräver förändring i två system av två team = längre ledtid.

Masterdata

Masterdataunderhåll

Masterdataunderhåll görs av en enhet på ett ställe. Masterdatauppdateringar är förtydligade och valideras innan EDI-fil skapas. Format och konvertering underhålls på samma ställe vilket gör det lättare att förstå kunden och i allmänhet hur våra format används.

Förhållandet mellan masterdata och EDI-fil

Formatspecifikationen på varje format specificerar hur en EDI-fil blir påverkad av t.ex. masterdata, transaktionsdata och vår lösning. Det är möjligt att se hur förändringar på betalande kundnummer och fakturamottagare påverkar EDI-filen.

Tilläggsavgifter harmoniserade med icke-EDI

Icke-EDI-fakturor har ett beräknat totalbelopp för varje tilläggsavgift istället för att specificera den för varje rad. EDI-fakturor har blivit harmoniserade med icke-EDI-fakturor och tilläggsavgifter är nu specificerade som en total avgift på huvudnivå. Tilläggsavgift för en specifik rad finns i note-fältet.

Fysisk adress harmoniserad med icke-EDI

Icke-EDI-dokument använder alltid fakturamottagarens fysiska adress. EDI-dokument har harmioniserats med icke-EDI-dokument och fakturamottagarens fysiska adress kommer användas. Se till att upppdatera fakturamottagarens adress om några referenser finns upplagda i adressfält

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.