Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Integritetspolicy

PostNord Sverige AB tar den personliga integriteten på allvar för våra kunder och besökare på denna webbplats.

Behandling av personuppgifter

Vi tar ansvar för att eventuella personuppgifter som behandlas av PostNord används endast för avsedda ändamål, samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras, och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i syfte att tillhandahålla dig information, för administration av produkter och tjänster som du efterfrågar, samt för utveckling och uppföljning. Du kan skriftligen anmäla att du inte vill ha någon direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Vi kan komma att överlämna dina personuppgifter till andra bolag inom PostNord-koncernen eller till de personuppgiftsbiträden som driftar våra IT-system. Utöver detta lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Registrering av ip-adresser

När du besöker postnord.se sker en automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens på vår webbplats, men de sparas inte på individnivå för marknadsföringsändamål eller liknande.
Identifiering vid utlämning av paket/försändelser
När du ska hämta ut ett paket eller en försändelse vid något av våra serviceställen, t.ex. postombud och företagscenter, behöver du styrka din identitet med någon typ av godkänd identitetshandling. PostNord kontrollerar identitetshandlingen för att säkerställa att ingen obehörig hämtar ut paketet eller försändelsen. Vi registrerar eller skannar även in identitetshandlingens nummer, som sparas tillsammans med identitetsnumret på den utlämnade försändelsen/paketet (s.k. kollinummer) i 12 månader. Denna information används om du eller avsändaren behöver göra en reklamation, se nedan ”Reklamationer och klagomål”.

Reklamationer och klagomål

Om du gör en reklamation angående t.ex. ett paket som inte kommit fram i tid, registrerar vi avsändare, mottagare, vilken dag paketet lämnades till Posten, paketets innehåll samt eventuell övrig information som kan hjälpa oss att spåra det saknade paketet, eller dess innehåll om paketet skadats. Även vid andra slag av reklamationer eller klagomål kommer den information du lämnar att registreras hos Posten och användas för att handlägga ditt ärende.

Tystnadsplikt inom PostNord

Postens tystnadsplikt enligt postlagen gäller brevförsändelser, men även övrig information om PostNords kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.
Registrering av personnummer
För vissa tjänster krävs en säker identifiering, varför vi behöver registrera och behandla ditt personnummer. Är du enskild näringsidkare och kund hos Posten, registreras ditt personnummer eftersom det är ditt företags organisationsnummer.

Personuppgiftsansvarig

PostNord Sverige AB, 556128-6550, 105 00 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker i kundregister och på denna webbplats, enligt den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Andra juridiska personer inom PostNord-koncernen är dessutom var för sig i förekommande fall personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med villkor för aktuell tjänst eller funktion.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas i PostNord. Du har vidare rätt att begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift. Begäran om registerutdrag eller rättelse ska göras skriftligen till nedanstående adress.

PostNord AB
Personuppgiftsombudet
105 00 STOCKHOLM