Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Våra fastighetsregister

För att underlätta för brevbärarna att sortera posten, lägga upp gångrutter för utdelningen och för att eftersändning och lagring av post ska fungera på ett säkert och effektivt sätt, använder PostNord Sverige AB elektroniska fastighetsböcker där adresser till alla personer som är skrivna i Sverige finns registrerade.

Personnummer

I fastighetsböckerna registreras till vilken adress en viss person vill ha sin post levererad. Registren är bara sökbara på adresser – inte på namn – och de registrerade personerna har ingen unik identitet i registren. Det finns alltså inga personnummer noterade i de fastighetsböcker som brevbärarna har tillgång till. Regi​streringen talar egentligen inte om var någon bor – bara var man vill ha sin post – och kan normalt inte koppla ihop exempelvis någons permanentbostad och fritidshus. På grund av vikten av en säker identifiering används personnummer för att kvalitetssäkra distributionen av eftersänd post. Personnumret hämtas från begäran om eftersändning och uppgiften är dold för brevbärarkontoren. Under eftersändningstiden kan systemet koppla ihop de två aktuella adresserna.

Information om eftersändningar finns kvar i registren så länge de är aktuella. Därefter kan man inte se i fastighetsböckerna vart någon har flyttat. (Sådan information kan hämtas hos skattemyndigheten.) Det finns ett visst utrymme för fritext i fastighetsböckerna. Där kan brevbäraren t ex anteckna var brevlådan är placerad eller göra en vägbeskrivning.

Inga uppgifter till utomstående

Informationen till fastighetsböckerna hämtas från de anmälningar om adressändring som kommer till Svensk Adressändring AB eller direkt till oss. Brevbärarna kan också själva ändra informationen i registren, om de får kännedom om en inflyttning eller utflyttning. Personuppgifterna i fastighetsböckerna lämnas normalt inte ut till någon utomstående (med undantag för vissa myndigheter) och säljs inte för marknadsföringsändamål. Däremot kan adresser till exempelvis viss typ av bebyggelse användas för sådana syften (“Till villaägaren på Strandvägen 7”).
Våra fastighetsregister regleras av PuL, Personuppgiftslagen.

Gratis utdrag från registret

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få ett utdrag från våra fastighetsböcker angående dig själv. Skriv i sådana fall till PostNord Sverige AB, Personuppgiftsombudet, 105 00 Stockholm. Sökningar kan bara göras på de adresser du uppger och av säkerhetsskäl kommer utdraget att skickas till den aktuella adressen. Du har naturligtvis rätt att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade. Har du frågor om registret kan du vända dig till personuppgiftsombudet under samma adress.