Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Reklamationer och kundsynpunkter 2016

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är också stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Under 2016 levererade PostNord 5 miljarder brev och försändelser och 142 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

Vi håller en hög leveranskvalitet men ibland blir det fel. När kunder lämnar en reklamation eller en synpunkt bidrar det till att vi kan bli ännu bättre, eftersom det hjälper oss att hitta felkällor. Med Reklamation avses en anmärkning på en specifik försändelse eller sändning. Synpunkt är en samlad benämning för förslag på förändring, beröm och klagomål på tjänster och service. Kundservice är PostNords huvudkanal för våra kunders reklamationer och synpunkter. Under 2016 har också initiativet PostNord Lyssnar implementerats för att få en fördjupad bild av kundernas upplevelse av vår service.
PostNord Sverige redovisar varje år antalet reklamationer och kundsynpunkter avseende den samhällsomfattande posttjänsten till Post- och Telestyrelsen. Redovisningen sker enligt en europeisk CEN-standard, EN 14012.

Reklamationer som avser brev

Antalet reklamationer av adresserade försändelser har varit i stort sett oförändrade 2016 jämfört med 2015. Antalet reklamationer i förhållande till postmängd har varit i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

Reklamationer som avser paket

Redovisningen gäller paket till och från privatpersoner och antalet reklamationer minskade under 2016 med cirka 29 procent jämfört med 2015. Som en följd av fortsatt ökad e-handel ökar antalet paket under året, och andelen reklamationer i förhållande till volymerna minskar därmed också under föregående år.

Kundsynpunkter

Under 2016 registrerades knappt 105 000 kundsynpunkter avseende brev- och paketdistribution vilket är en ökning med cirka 2 procent jämfört med föregående år.

Som en följd av att fler postoperatörer har etablerat sig på marknaden tar PostNord emot ett ökat antal klagomål som visar sig avse andra postoperatörer.

Kundsynpunkterna är en viktig källa till information och driver på vårt förbättringsarbete. Det är bara genom att lyssna till kunderna som vi kan bli bättre.

Statistik

De uppgifter som redovisas i tabellerna avser reklamationer. Med reklamation avses en anmärkning på specifik försändelse eller sändning.

Statistik över reklamationer 2016