Sportamore – en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2018. Foto: Erik Ardelius.
Sportamore, en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2018.

Samarbete mellan människa och maskin

Med inkännande automation som lär sig medarbetarnas tempo och takt klarar Sportamore att hålla servicegraden – även vid 20 000 order om dagen.
– När automation, plockare och packare är i harmoni är flödet som effektivast, säger Sema Söderhäll, logistikchef för Sportamore.

Video

När Sema Söderhäll berättar om medarbetaren som plockade 548 enheter i timmen under Black Friday, säger hon att det rent tekniskt är snudd på omöjligt. Det som gör att Nordens största sportbutik på nätet klarade av att leverera 120 000 kundorder under en peakvecka, med bibehållen servicenivå, är samarbetet mellan människa och maskin.

– Det är naivt att tro att enbart automationen ska lösa alla våra utmaningar, säger Sema Söderhäll. 

Lösningen som gjort Sportamore effektiva i både högt och lågt tempo är samarbetet mellan människa och maskin. 
– Medarbetarna kan sätta rytmen och takten i bansystemet, säger Sema Söderhäll. 

Genom att ha utbildat medarbetarna i hur det automatiserade lagret och det kompletterande bansystemet fungerar har de lärt sig hur de ska jobba effektivast. När de vet hur systemet tänker kan plockare och packare snabbt få i gång flödet efter en rast eller vid start på morgonen.

– Enbart automation skulle möjligen skapa ett okej flöde. Men vi ska vara nummer ett på service och vill därför vässa alla delar i logistikkedjan, inte minst medarbetarna, säger Sema Söderhäll. 

Sedan flytten till det nya automatiserade lagret utanför Eskilstuna har effektiviteten ökat. Produktionskostnaden per order har kapats från 30 till 20 kronor. Den nya logistiklösningen har också gjort att produktionskapaciteten har dubblerats och förvaringskapaciteten tredubblats. Automationen, tillsammans med medarbetarna, har även lett till att Sportamore lyckats hålla ledtider trots högt tryck.

– Oavsett tid på dygnet och dag i veckan tar det i genomsnitt 14 timmar från det att kunden lagt sin order tills den är packad. Under Black Friday-veckan låg vi på 15 timmar. Jag tror att man inte anses som en seriös aktör om man inte kan vårda kunden även under peaksäsongerna, säger Sema Söderhäll.

Fakta Sportamore

2017 investerade Sportamore i en automatiserad logistikanläggning i Eskilstuna. Anläggningen består av en Autostore med kompletterande kringautomation. Lösningen har hög flexibilitet och kan leverera hög effektivitet vid såväl stort som litet kapacitetsuttag.

Sportamore har över 970 000 aktiva kunder.

2019 har Sportamore börjat med en ny leveranslösning i Norge — hänga varor på dörren. "Vi vill leverera våra produkter hela vägen fram till kunden så snabbt och exakt som möjligt. Utan omvägar."

Video

Servistik – vinnare 2018

Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön.

Se film och läs mer om Servistik

Video

ECMO Centrum – vinnare av årets specialpris

Med hängivenhet och ett totalt fokus på patienten har ECMO Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklat en logistik som utmärks av snabbhet, kreativ problemlösning och en ambition att i varje enskilt fall lösa sin uppgift på mest effektiva sätt.

Se film och läs mer om ECMO Centrum

Video

Alfa Laval

Genom ett långsiktigt, uthålligt arbete har Alfa Laval skapat god kontroll av och en global process för verksamhetens omfattande transporter. Lösningen ger betydande kostnadsbesparingar, en bättre kundupplevelse, överblick och möjlighet att göra miljömässigt kloka transportval.

Se film och läs mer om Alfa Laval