Jan Elgstrand, vd för Servistik. Foto: Erik Ardelius.
Servistik – vinnare av PostNord Logistics Award 2018

En nytta för hela staden

Med Servistiks logistiklösning kan de tunga transporterna för byggbranschen minska med 80 procent i innerstan, samtidigt som man kortar ned byggtiderna.
– Vi vill vara kittet som möjliggör för samtliga intressenter i byggbranschen att samutnyttja bygglogistiken, säger Jan Elgstrand, vd för Servistik.

Video

På Servistiks samlastningscentral i Sätra, med E4:an som närmsta granne, rullar ett 24-metersekipage in för av- och omlastning. Hade inte Servistik funnits hade lastbilen med låg fyllnadsgrad rullat vidare in till centrala Stockholm för att lasta av vid bygget intill Kungsträdgården. Under de senaste fyra åren har Servistiks logistiklösning, med omlastning, samlastning och leverans med en fullpackad slingbil, minskat trafiken till byggprojektet med 40 000 tunga transporter, vilket motsvarar 1 000 ton Co2.

– Det finns ingen vits med att alla transporter ska ansluta till projektet. Genom samlastning kan vi få bort fyra av fem tunga transporter, få en effektivare hantering och en möjlighet att styra återstående transporter till tider som är mindre trafikintensiva, säger Jan Elgstrand.
Under omlastningen kan Servistik även märka och lägga in allt byggmaterial i deras eget leveransplaneringssystem, vilket gör att de kan leverera rätt byggmaterial till rätt plats, i rätt tid. Jan Elgstrand berättar att undersökningar visar att en hantverkare i dag endast lägger tolv till fjorton timmar i veckan på sin ursprungliga uppgift. Resten av tiden går åt till att leta, hämta, bära, beställa och flytta på material på byggarbetsplatsen.

– Om vi får leverera en fullskalig lösning kan kunden antingen gå ner i antalet hantverkare eller minska byggtiden, säger Jan Elgstrand.

Han påpekar också att deras lösning även underlättar för tredje man. Genom att minska antalet tunga fordon och leverera rätt varor i rätt tid kan man minimera de gatuytor som annars tas i anspråk för förvaring och lastning. 
– En näringsidkare kanske inte överlever om kunderna inte kan komma fram under en byggtid på fyra år. Det är inte bara besparingar för fastighetsägare och byggentreprenörer. Det är en nytta för alla som bor, verkar eller vistas i staden.

Fakta Servistik

20 procent av all trafik i städerna är byggrelaterad. Med omlastning till mindre lastbilar, med 95 procents fyllnadsgrad, kan Servistiks logistiklösning minska den tunga trafiken med 80 procent inne i städerna.

Servistik räknar med att man kan minska svinnet av byggvaror med åtta procent genom att undvika att för mycket material står på byggarbetsplatsen och minimera behovet att flytta runt byggvarorna.

 

Video

ECMO Centrum – vinnare av årets specialpris

Med hängivenhet och ett totalt fokus på patienten har ECMO Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklat en logistik som utmärks av snabbhet, kreativ problemlösning och en ambition att i varje enskilt fall lösa sin uppgift på mest effektiva sätt.

Se film och läs mer om ECMO Centrum

Video

Alfa Laval

Genom ett långsiktigt, uthålligt arbete har Alfa Laval skapat god kontroll av och en global process för verksamhetens omfattande transporter. Lösningen ger betydande kostnadsbesparingar, en bättre kundupplevelse, överblick och möjlighet att göra miljömässigt kloka transportval.

Se film och läs mer om Alfa Laval

Video

Sportamore

Med beslutsamhet och på kort tid har Sportamore byggt upp ett effektivt logistikmaskineri som snabbt och med hög servicegrad hanterar leveranser till allt mer kräsna konsumenter. Den automatiserade och flexibla lagerlösningen klarar även av att hantera fluktuationer i efterfrågan och ger verksamheten en god förmåga att klara en fortsatt snabb tillväxt.

Se film och läs mer om Sportamore