Mats Erkén, vd ScandFibre Logistics.  Foto: Erik Ardelius.
ScandFibre Logistics – en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2020

Internationell samordning går som på räls

ScandFibre Logistics lyckas med det som många inte trodde var möjligt – att organisera effektiva och hållbara internationella järnvägstransporter genom Europa med hög leveransprecision.

Att erbjuda järnvägstransporter genom Europa är komplext och konkurrensen mot andra transportslag hård. ScandFibre lyckas genom att samordna stora exportvolymer från skogsindustrin, erbjuda andra branscher möjligheter till import och att kraftigt satsa på digitalisering. Företaget står i dag för 25 procent av Sveriges totala export på järnväg. 

– Vi samordnar utleveranser från tio pappersbruk och transporter till 40 terminaler i Europa. Genom att fylla tömda järnvägsvagnar med returgods som ska importeras till Sverige bidrar vi till ett effektivt logistiksystem med stor miljönytta, säger Mats Erkén, vd ScandFibre Logistics. 

Företaget hanterar 70 000 järnvägsvagnar per år. Det innebär över 100 000 färre lastbilar på vägarna varje år och en stor positiv miljöpåverkan.

– Det har varit väldigt lyckosamt att göra vårt system öppet för andra användare än skogsindustrin och att utnyttja den lediga kapacitet som systemet erbjuder för import. Bland annat kör vi stora mängder vin och pasta från Italien till Sverige, säger Mats.

ScandFibres logistiksystem kallas i dag Rail17. Vart femte år byter man system och gör nya upphandlingar för att hålla nätet av terminaler och järnvägar i Europa så effektivt som möjligt. Användarna från skogsindustrin skriver långtidskontrakt med ScandFibre och ger dem helhetsansvar för hela logistikkedjan. 

– Vi har de senaste åren satsat stort på digitala lösningar för att öka kundnyttan. Vi är ganska ensamma om våra appar som terminalerna kan använda för att styra och uppdatera vagnsinformation och hålla ordning på leveranserna, säger Mats.

Han berättar att järnvägen ofta ses som en komplicerad fraktmetod, med statliga avgifter och krångliga regler som skiljer sig mellan de europeiska länderna.
– Genom vårt integrerade system Rail17, som fungerar över landsgränserna, blir vi ett viktigt smörjmedel som tar bort dessa hinder för våra kunder, säger Mats.

Video

Därför nomineras ScandFibre Logistics

ScandFibre Logistics har skapat ett integrerat transportsystem för järnväg i Sverige och Europa. Systemet används för stora transportvolymer av skogs- och pappersprodukter från Skandinavien till övriga Europa samt transport av importvaror i motsatt riktning. Det integrerade systemet ger användarna en kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar logistiklösning.

Fakta ScandFibre Logistics

ScandFibre sköter transporten av skogsindustriprodukter, från kundernas anläggningar i Skandinavien till terminaler och hamnar i Sverige och övriga Europa. För att öka effektiviteten kör ScandFibre även returgods tillbaka till Sverige från Europa.

Företaget använder ett egenutvecklat it-system som styr och följer upp alla transport- och affärshändelser inom logistiksystemet Rail17. Gps-sändare och sensorer inne i vagnarna gör det möjligt att både spåra och hålla koll så att inte lasten skadas under färden.

Video

Lindbäcks Group – vinnare

Lindbäcks Group har utvecklat ett industriellt byggande av flerfamiljshus i trä baserat på ett smart flödestänkande som accelererar processen från produktion till leverans och montering. Företaget genomsyras även av ambitionen att ständigt förbättra och är öppet för att lära sig av andra branscher. Med en hög automationsgrad och ett innovativt koncept för sjötransport från produktion i direkt anslutning till Piteå hamn skapas ett jämnt just-in-time-flöde till företagets byggplatser. Resultatet är en bättre och mer pålitlig bygglogistik, minskade transportkostnader och reducerade utsläpp.

Se film och läs mer om Lindbäcks Group

Video

Neste – nominerade

Neste har långsiktigt och uthålligt arbetat med att utveckla förnybara och mer hållbara bränslen och därmed etablerats som ett föredöme i sin bransch. Företaget har genom sin innovativa produktutveckling fått en stor påverkan på transportbranschens, näringslivets och konsumenternas samlade koldioxidavtryck och medverkar på ett kraftfullt sätt till ett minskat fossilberoende.

Se film och läs mer om Neste

Video

Returpack – nominerade

Returpack har byggt upp ett effektivt och hållbart system för insamling, transport och återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor, vilket har gjort Sverige till ett föregångsland vad gäller återvinning av returförpackningar. Systemet vidareutvecklas löpande med nya mer hållbara, effektiva och kreativa transport- och logistiklösningar.

Se film och läs mer om Returpack