Marie Skoog, logistikchef på Returpack.  Foto: Erik Ardelius.
Returpack – en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2020

Logistik som funkar när Sverige pantar mera

Sverige är faktiskt ett av världens bästa länder på att återvinna burkar och PET-flaskor. Bakom det välfungerande insamlingssystemet står Returpack, som hela tiden arbetar för att bli ännu vassare och inspirerar hela landet till att panta mera.

85 procent av alla burkar och PET-flaskor som sätts på den svenska marknaden blir till slut material för nya burkar och flaskor. 2019 blev över 2 miljarder förpackningar återvunna. Den världsrekordhöga insamlingsnivån är ett resultat av Returpacks arbete där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten. 

– Hållbarhetsarbetet startar redan innan den nya produkten når handeln. Returpack testar och kontrollerar ingående material så att det kan bli en ny förpackning efter att konsumenten pantat förpackningen, säger Marie Skoog, logistikchef på Returpack. 

I Returpacks största insamlingsflöde ingår 49 komprimerande fordon som servar, hämtar och tömmer kärl under pantmaskinerna i 3 200 butiker runt om i Sverige. Materialet från pantmaskinerna komprimeras ytterligare inne i lastbilarna vilket gör att ännu större volymer kan tas med innan det är dags för tömning på ett mellanlager. 

Från mellanlagret körs materialet till Norrköping där det sorteras och packas ihop till balar. Slutligen levereras materialet till slutkunderna som gör ny aluminiumplåt och PET-granulat för tillverkning av nya burkar och flaskor.
– Tack vare återvinningen och pantsystemet av förpackningar kan tillförandet av nytt material minimeras vid tillverkningen av nya förpackningar. Under 2019 sparade vi på så sätt 180 000 ton koldioxid.

I början, när Returpack började reglera alla aspekter av transporterna, var det svårt att få med sig aktörerna, men i dag gör den aktuella miljödebatten att fler kunder ställer samma krav som Returpack.
– Vi ställer höga miljökrav på våra transportörer för att kunna uppnå vårt mål att vara fossilfria år 2025. I dag är 95 procent av alla körda kilometer fossilfria. Vi ställer även krav på god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Att vi ligger i framkant vad det gäller hållbarhetsarbete ger trovärdighet åt hela pantsystemet, säger Marie Skoog.

Video

Därför nomineras Returpack

Returpack har byggt upp ett effektivt och hållbart system för insamling, transport och återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor, vilket har gjort Sverige till ett föregångsland vad gäller återvinning av returförpackningar. Systemet vidareutvecklas löpande med nya mer hållbara, effektiva och kreativa transport- och logistiklösningar.

Fakta Returpack

Returpacks pantsystem genomsyras av hållbarhet och reducerade klimatavtrycket under 2019 med cirka 180 000 ton koldioxid.

Returpacks logistiklösning drivs på fossilfria drivmedel. I dag är 95 procent av alla körda kilometer fossilfria.

Returpack sköter all transportledning internt och kan på så vis effektivisera alla flöden och ge kunderna en bra service.

Video

Lindbäcks Group – vinnare

Lindbäcks Group har utvecklat ett industriellt byggande av flerfamiljshus i trä baserat på ett smart flödestänkande som accelererar processen från produktion till leverans och montering. Företaget genomsyras även av ambitionen att ständigt förbättra och är öppet för att lära sig av andra branscher. Med en hög automationsgrad och ett innovativt koncept för sjötransport från produktion i direkt anslutning till Piteå hamn skapas ett jämnt just-in-time-flöde till företagets byggplatser. Resultatet är en bättre och mer pålitlig bygglogistik, minskade transportkostnader och reducerade utsläpp.

Se film och läs mer om Lindbäcks Group

Video

Neste – nominerade

Neste har långsiktigt och uthålligt arbetat med att utveckla förnybara och mer hållbara bränslen och därmed etablerats som ett föredöme i sin bransch. Företaget har genom sin innovativa produktutveckling fått en stor påverkan på transportbranschens, näringslivets och konsumenternas samlade koldioxidavtryck och medverkar på ett kraftfullt sätt till ett minskat fossilberoende.

Se film och läs mer om Neste

Video

ScandFibre Logistics – nominerade

ScandFibre Logistics har skapat ett integrerat transportsystem för järnväg i Sverige och Europa. Systemet används för stora transportvolymer av skogs- och pappersprodukter från Skandinavien till övriga Europa samt transport av importvaror i motsatt riktning. Det integrerade systemet ger användarna en kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar logistiklösning

Se film och läs mer om ScandFibre Logistics