Per Emanuelson, head of branded sales på Neste.  Foto: Erik Ardelius.
Neste – en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2020

Neste skapar en fossilfri framtid här och nu

Omställningen till fossilfria bränslen behöver inte vara en krånglig eller långdragen process. Faktum är att det redan i dag går att göra ett viktigt skifte till förnybar diesel för miljöns skull. 
– Det är bara att tanka och köra, säger Per Emanuelson, head of branded sales på Neste.

Redan på 1990-talet började Neste utveckla tekniken för tillverkning av förnybar diesel. 2015 började man sälja HVO100, ett fossilfritt och förnybart bränsle som funkar för befintliga dieselmotorer. 2017 hade var fjärde liter diesel ersatts av HVO100. 
– På väldigt kort tid har vi gjort en väldigt snabb produktintroduktion. Det har varit möjligt tack vare att vi erbjuder en enkel och kostnadseffektiv omställning. Det är bara att tanka sina fordon och köra, säger Per Emanuelson. 

De första kunderna, som tidigt hakade på utvecklingen, var bussbolagen och logistiksektorn. 
– Transportsektorn står för ungefär 30 procent av Sveriges utsläpp. Lägger du till flyg och sjöfart 
är det 40 procent. Genom att byta ut vanlig diesel mot HVO100 gör man en drastisk påverkan på sitt klimatavtryck, bytet innebär upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp, säger Per Emanuelson. 

I dag jobbar Neste hårt för att öka tillgängligheten – stora kunder kräver spridning över stora geografiska områden. Neste säljer sin produkt både under eget varumärke och genom distributörer för att öka närvaron i hela landet. 

Neste har genom en speciell process tagit fram en produkt som har goda köldegenskaper, till skillnad från många traditionella biobränslen, vilket öppnar upp för användning även inom flygsektorn. Men än så länge finns den huvudsakliga marknaden på land och där är Nestes lösning helt avgörande, menar Per Emanuelson.
– HVO är en kritisk lösning för att Sverige ska nå de ambitiösa klimatmålen. El kommer ta en liten del och effektivisering en annan liten del av omställningen, men biodrivmedel kommer bli den viktigaste och största delen i omställningen från fossila bränslen, säger Per Emanuelson.

Video

Därför nomineras Neste

Neste har långsiktigt och uthålligt arbetat med att utveckla förnybara och mer hållbara bränslen och därmed etablerats som ett föredöme i sin bransch. Företaget har genom sin innovativa produktutveckling fått en stor påverkan på transportbranschens, näringslivets och konsumenternas samlade koldioxidavtryck och medverkar på ett kraftfullt sätt till ett minskat fossilberoende.

Fakta Neste

Neste är en av världens största producent av förnybar diesel framställd av avfall och restprodukter. 2019 rankades Neste som nummer tre bland världens mest hållbara företag.

Omställningen till Nestes fossilfria bränsle sker utan investeringar i nya fordon. Neste MY Förnybar Diesel kan tankas upp i alla befintliga dieselmotorer.

Video

Lindbäcks Group – vinnare

Lindbäcks Group har utvecklat ett industriellt byggande av flerfamiljshus i trä baserat på ett smart flödestänkande som accelererar processen från produktion till leverans och montering. Företaget genomsyras även av ambitionen att ständigt förbättra och är öppet för att lära sig av andra branscher. Med en hög automationsgrad och ett innovativt koncept för sjötransport från produktion i direkt anslutning till Piteå hamn skapas ett jämnt just-in-time-flöde till företagets byggplatser. Resultatet är en bättre och mer pålitlig bygglogistik, minskade transportkostnader och reducerade utsläpp.

Se film och läs mer om Lindbäcks Group

Video

Returpack – nominerade

Returpack har byggt upp ett effektivt och hållbart system för insamling, transport och återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor, vilket har gjort Sverige till ett föregångsland vad gäller återvinning av returförpackningar. Systemet vidareutvecklas löpande med nya mer hållbara, effektiva och kreativa transport- och logistiklösningar.

Se film och läs mer om Returpack

Video

ScandFibre Logistics – nominerade

ScandFibre Logistics har skapat ett integrerat transportsystem för järnväg i Sverige och Europa. Systemet används för stora transportvolymer av skogs- och pappersprodukter från Skandinavien till övriga Europa samt transport av importvaror i motsatt riktning. Det integrerade systemet ger användarna en kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar logistiklösning

Se film och läs mer om ScandFibre Logistics