Sofia Franzén, Lindbäcks Group. Foto: Erik Ardelius.
Lindbäcks Group – vinnare av PostNord Logistics Award 2020

Flytande frakt för framtida hem

När Lindbäcks byggde sin hypermoderna fabrik alldeles vid Piteå hamn väcktes tanken att det kunde vara en god idé att frakta de färdigproducerade lägenhetsmodulerna via båttrafik. 
– Det ger oss en flexibilitet som vi vinner på, säger Sofia Franzén, logistikutvecklare på Lindbäcks.

När vi kommer in i fabriken som ligger belägen precis vid vattnet och Piteå hamn väcks associationer till bilindustriernas effektiviserade löpande band – med skillnaden att Lindbäcks slutprodukt är en hel lägenhet med kök, badrum och färdiglagt parkettgolv.
– Vi är väldigt inspirerade av bilindustrin och har produktionen längs en lång bana med en blandning av automatiserade och manuella stationer. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet för att producera våra lägenhetsmoduler, säger Sofia Franzén.

När lägenhetsmodulerna ska lämna fabriken, för att slutligen monteras till färdiga lägenhetshus på Lindbäcks byggarbetsplatser, finns två möjliga transportsätt – lastbil eller båt. Just båttrafiken har blivit allt viktigare. Genom att lasta modulerna som returgods ombord på de lastfartyg som lossat ved i Piteå hamn har Lindbäcks hittat en miljömässigt hållbar och ekonomiskt smart lösning. 
– Det finns många fördelar med att transportera modulerna via båt när det handlar om längre sträckor. Skulle vi köra en lastbil 100 mil och komma fram till nederbörd måste lastbilen vänta med att lasta av på grund av risken för fuktskador, vilket är väldigt ineffektivt, säger Sofia Franzén och fortsätter: 
– Med båttrafik kan vi mellanlagra modulerna i hamnen och på så sätt bromsa eller öka montaget på byggarbetsplatserna precis som vi vill. Det ger en flexibilitet som vi vinner på.

Men det har inte varit helt enkelt att satsa på båtfrakt. Upplägget kräver noggrann planering tillsammans med både rederier och hamnar för att transporten ska flyta på. 
– Jag tror att många upplever en ganska hög tröskel när de ska byta transportmetod, men för oss har upplägget vuxit fram ju mer vi har jobbat med det. En båt ersätter 50 lastbilsekipage. Det avlastar vägarna och miljön, samtidigt som vi får den viktiga flexibiliteten, säger Sofia Franzén.

Video

Därför nomineras Lindbäcks

Lindbäcks Group har utvecklat ett industriellt byggande av flerfamiljshus i trä baserat på ett smart flödestänkande som accelererar processen från produktion till leverans och montering. Företaget genomsyras även av ambitionen att ständigt förbättra och är öppet för att lära sig av andra branscher. Med en hög automationsgrad och ett innovativt koncept för sjötransport från produktion i direkt anslutning till Piteå hamn skapas ett jämnt just-in-time-flöde till företagets byggplatser. Resultatet är en bättre och mer pålitlig bygglogistik, minskade transportkostnader och reducerade utsläpp.

Fakta Lindbäcks

Lindbäcks är Europas ledande företag för byggande av industriellt producerade flerbostadshus. Företaget bygger studentlägenheter, hotell, trygghetsboenden samt hyres- och bostadsrätter.

2018 sattes Lindbäcks nya produktionsanläggning på Haraholmen i Piteå i drift. I fabriken tillverkas cirka 80 lägenhetsmoduler per vecka.

Modulerna levereras till Lindbäcks byggprojekt runt om i Sverige med lastbil och båt. Med båtfrakt når man
i dag ända ner till Malmö och Lund

Video

Neste – nominerade

Neste har långsiktigt och uthålligt arbetat med att utveckla förnybara och mer hållbara bränslen och därmed etablerats som ett föredöme i sin bransch. Företaget har genom sin innovativa produktutveckling fått en stor påverkan på transportbranschens, näringslivets och konsumenternas samlade koldioxidavtryck och medverkar på ett kraftfullt sätt till ett minskat fossilberoende.

Se film och läs mer om Neste

Video

Returpack – nominerade

Returpack har byggt upp ett effektivt och hållbart system för insamling, transport och återvinning av aluminiumburkar och PET-flaskor, vilket har gjort Sverige till ett föregångsland vad gäller återvinning av returförpackningar. Systemet vidareutvecklas löpande med nya mer hållbara, effektiva och kreativa transport- och logistiklösningar.

Se film och läs mer om Returpack

Video

ScandFibre Logistics – nominerade

ScandFibre Logistics har skapat ett integrerat transportsystem för järnväg i Sverige och Europa. Systemet används för stora transportvolymer av skogs- och pappersprodukter från Skandinavien till övriga Europa samt transport av importvaror i motsatt riktning. Det integrerade systemet ger användarna en kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar logistiklösning

Se film och läs mer om ScandFibre Logistics