PostNord Logistics Award

Husqvarna – en av finalisterna i PostNord Logistics Award 2021

Med uppfinningsrikedom och fokus på både kostnader och hållbarhet har en smart förpackningslösning utvecklats som avsevärt ökar fyllnadsgraden och därmed minskar C02-utsläppen i samband med transport. Lösningen skyddar även produkterna bättre vilket reducerar antalet reklamationer.

Video

Övriga finalister

Command Center – vinnare 2021

Genom att kombinera världsledande kompetenser inom sjukvård respektive logistik, transport och inköpvärldsledande kompetenser, säkrades varuförsörjningen av sjukvårdsmaterial till region Stockholm under pandemin.

Elanders Group

Genom en målmedveten transformation från en tryckerikoncern till ett globalt tjänsteföretag, har verksamheten utvecklats till en växande koncern på logistikens framkant.

Jula Logistics

Med entreprenörskap och innovativa logistiklösningar har ett snabbväxande multimodalt logistiknav för lagring, skeppning och omlastning av gods etablerats, finansierats och utvecklats.