PostNord Logistics Award

Tidigare vinnare

2021: Command Center

Genom att kombinera världsledande kompetenser inom sjukvård respektive logistik, transport och inköp etablerades på mycket kort tid en effektiv logistikverksamhet som under pandemin säkrade varuförsörjningen av sjukvårdsmaterial till region Stockholm. Samarbetet präglades av professionalism, resultatinriktning, prestigelöshet och hade samhällsnyttan i fokus. Se film.

Övriga finalister 2021

Elanders Group. Se film.
Husqvarna. Se film.
Jula Logistics.Se film.

2020: Lindbäcks Group

Lindbäcks Group har utvecklat ett industriellt byggande av flerfamiljshus i trä baserat på ett smart flödestänkande som accelererar processen från produktion till leverans och montering. Företaget genomsyras även av ambitionen att ständigt förbättra och är öppet för att lära sig av andra branscher. Med en hög automationsgrad och ett innovativt koncept för sjötransport från produktion i direkt anslutning till Piteå hamn skapas ett jämnt just-in-time-flöde till företagets byggplatser. Resultatet är en bättre och mer pålitlig bygglogistik, minskade transportkostnader och reducerade utsläpp. Se film och läs mer om Lindbäcks.

Övriga finalister 2020

Neste. Se film och läs artikel.
Returpack. Se film och läs artikel.
ScandFibre Logistics. Se film och läs artikel.

Specialpris

Retuna Återbruksgalleria

2018: Servistik

Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön. Se film och läs mer om Servistik.

Övriga finalister 2018

Alfa Laval. Se film och läs artikel.
Sportamore. Se film och läs artikel.
ECMO Centrum. Se film och läs artikel.

2017: Boozt

För e-handelsbolaget Boozt är logistik och supply chain ett självklart konkurrensmedel. Boozt har satsat mycket offensivt på ett stort robotiserat lager och egenutvecklade IT-lösningar. Investeringarna skapar förutsättningar för lönsam och hållbar tillväxt, ökad produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet och för att möta ökande konsumentkrav på miljömässig hållbarhet, snabb leverans och effektiv returhantering. Se film och läs artikel.

Övriga finalister 2017

Loop Rocks. Se film och läs artikel.
Packsize. Se film och läs artikel.
Zalando. Se film och läs artikel.

2016: Apotea

E-handelsbolaget Apotea utmanar apoteksbranschen och bygger sin snabba, lönsamma tillväxt genom en innovativ och effektiv logistik och varuförsörjning som skapar förutsättningar för låga priser, ett stort sortiment, hög tillgänglighet och snabba leveranser – allt med kunden i fokus. Etiska, sociala och miljömässiga aspekter genomsyrar Apoteas utvecklingsarbete och utgör grunden för en långsiktigt hållbar verksamhet. Se film och läs artikel.

Övriga finalister 2016

Elgiganten. Se film och läs artikel.
MECA. Se film och läs artikel.
Oenoforos. Se film och läs artikel.

2015: Scania

Genom att i sin logistik även tillämpa den framgångsrika filosofin och arbetssättet i sin välkända produktionsmodell har en hållbar flödesorientering byggts upp från leverantör till färdig lastbil hos kunden. Arbetet har på kort tid gett betydande positiva effekter vad gäller kostnader, kvalitet, ledtider, lagernivåer och miljöpåverkan. Se film och läs artikel

Övriga finalister 2015

Gina Tricot. Se film och läs artikel​.
OneMed. Se film och läs artikel.
SKF. Se film och läs artikel.

2014: Ericsson

Dagens globala försörjningskedjor är komplexa och riskutsatta. Ericsson har utvecklat en effektiv funktion för att motverka dessa risker samt för att hantera och minimera konsekvenserna av oförutsedda händelser som kan drabba verksamhetens försörjningsförmåga och företagets kunder. Funktionen är prioriterad på högsta ledningsnivå och har blivit ett viktigt konkurrensmedel för Ericsson.

2013: Lidl

Inom den svenska dagligvaruhandeln har Lidl ett helt unikt logistikupplägg. Logistiken är verksamhetens hjärta och utvecklas ständigt. Den är en möjliggörare för kostnadseffektivitet i alla led – korta ledtider, effektiv nyetablering, minimala lager, miljönytta och hög kvalitet.

2012: Envirotainer

Envirotainer tillhandahåller en global logistiklösning för temperaturkänsliga läkemedelsprodukter som vaccin, insulin och blodplasma. Kärnan i verksamheten är bolagets egenutvecklade containrar, som kan hålla en förutbestämd temperatur. Företaget hjälper företag inom läkemedels- och hälsoindustrin att genomföra transporter på ett säkert sätt.

2011: Nobel Biocare

Nobel Biocare arbetar systematiskt och uthålligt med att skapa konkurrensfördelar i sin supply chain. Arbetet har resulterat i dramatiskt reducerade kostnader och en starkt kunddriven försörjningskedja som utmärks av: ökad servicegrad, innovativa leveranskoncept, minskade kostnader och reducerad miljöpåverkan.

2010: Volvo Cars

Volvo Cars eftermarknadslogistik har etablerats som best practice i bilbranschen. Den innovativa logistiklösningen har kortat ledtiderna avsevärt till nytta för både återförsäljare och slutkunder. Servicegraden är den högsta i branschen, vilket innebär att bilen kan vara kortare tid på verkstaden. Logistikupplägget säkrar Volvo Cars konkurrenskraft i den lönsamma men konkurrensutsatta eftermarknadsaffären.

2009: IKEA

IKEA har sedan 2004 utmanat, ifrågasatt och förändrat hela sin globala logistik. Från inköp/sourcing till design, produktion och distribution till företagets 260 varuhus världen över. Den nya logistiken har avgörande betydelse för verksamhetens fortsatta tillväxt och lönsamhet samt dess sociala- och miljömässiga ansvarstagande.

2008: Sony Ericsson

Sony Ericsson har genom ett imponerande förändringsarbete på kort tid vänt en konkurrensnackdel till en betydande marknadsfördel. Genom att metodiskt och miljömedvetet utveckla alla delar i sin supply chain – försörjning, produktion och distribution till återförsäljare – har Sony Ericsson byggt upp ett varuflöde i absolut världsklass.
-Vi siktar på att göra logistikkedjan ännu snabbare och flexiblare, säger Patrik Jansson, Head of Supply Chain Operations på Sony Ericsson.

2007: H&M

H&Ms verksamhet baseras på ett extremt effektivt logistikmaskineri, som koordinerar allt från design och planering till inköp, produktion, distribution och försäljning. Med ett sammanhållande koncernövergripande logistikansvar och en ny struktur, som består av en kombination av distributionscenters och så kallad call-off centers, har H&M skiftat från den i branschen dominerande ”push-filosofin” till en ”pull-filosofi”. Logistiken har blivit en naturlig del av företagets strategi vilket innebär att H&M kan försörja sina marknader och butiker mer effektivt än sina konkurrenter. Det bidrar till en ökad försäljning och en oöverträffad lönsamhet samt skapar förutsättningar för snabb expansion till nya marknader.

2006: Danaher Motion

Med avancerad processtyrning, en systematisk jakt på förbättringar, innovativa logistiklösningar i hela kedjan – och inte minst genom att smart utnyttja strategiska underleverantörer – har Danaher Motion i Stockholm utformat en effektiv och maximalt värdeskapande logistik som håller absolut högsta världsklass.

2005: AdLibris

AdLibris har med stor finurlighet och sunt förnuft utvecklat en effektiv logistik som ger ett högt kundvärde och som utgör grunden för företagets ledande position, snabba tillväxt och goda lönsamhet.

2004: Dustin

Dustin har genom ett målmedvetet och systematiskt arbete med sina affärsprocesser och sitt IT-stöd skapat en snabb, exakt och pålitlig logistik. Företaget har genom detta skaffat sig en total kontroll över sina processer samtidigt som man har brutit mot en rad vedertagna mönster. Sammantaget har detta etablerat Dustin som en lönsam, ledande aktör på en hård konkurrensutsatt marknad.

2003: Svenska Spel

Genom kreativitet och uppfinningsrikedom har vinnaren, Svenska Spel, utvecklat en helt ny distributionsmodell i sin bransch. Den nya modellen baseras på modern IT-teknik och leder till en avsevärd förenkling och kostnadsbesparing hos kunderna såväl som i den egna verksamheten.

2002: Bergman & Beving

Bergman & Beving har genom ett långsiktigt logistikarbete och sin e-handelsportal ”Toolstore”, på ett kreativt sätt förenklat hela försörjningskedjan – från tillverkare och grossister till återförsäljare och slutkunder. Berman & Beving har genom Toolstore tagit ett större grepp över värdekedjan genom effektivare försörjning till sina befintliga kunder och återförsäljare, samtidigt som man har skapat en plattform för framtida expansion till nya marknader.