Mats Abrahamsson, juryordförande i PostNord Logistics Award
PostNord Logistics Award – Mats Abrahamsson, juryns ordförande

”De är kreativa i sin logistikutveckling”

– Det handlar om samhällsutmaningar och om att skapa effektiva och hållbara system som helhet. Det har de här företagen lyckats med. Så säger Mats Abrahamsson, professor i logistik, om de nominerade.

Gemensamt för årets fyra nominerade bolag är att deras logistik ligger rätt i tiden och att de lämnat detaljfokuset och lyft blicken: ett system för järnvägstransport som alternativ till bilfrakt för skogsindustrin, ett gediget kretslopp och infrastruktur kring återvinning, ett byggföretag som utmanar en traditionell bransch, och som har lyckats med inspiration av bilindustrins idéer, samt ett finskt oljebolag som helomvänt och utvecklat förnyelsebara bränslen som gör att deras kunder kan köra praktiskt taget fossilfritt med befintliga dieselbilar.

– Hållbarhetseffekten är viktig, men även samhällsnyttan. De här företagen tillhandahåller en produkt eller infrastruktur som är till nytta för samhället i stort. Även om de alla är unika och står på egna ben så har de en gemensam nämnare – det är helhetstänket, säger Mats Abrahamsson.

Sveriges industri är så gott som elektrifierad redan men transportbranschen har inte riktigt hängt med. Det här är något som Mats framhåller som branschens utmaning. Han ger dock en nyanserad bild av läget.
– Det går väldigt snabbt och det är kopplat till efterfrågan på hållbara lösningar. Vi kan inte vänta på framtidens teknik som inte är färdig än, utan vi måste tillämpa den kunskap och den teknik som redan finns för att klara miljömålen. Vi har pratat om hållbarhet sedan 90-talet, men det är först nu det tar fart och godstransporterna är i fokus för mer hållbara logistiklösningar.

Den utmaningen kommer också forma kommande trender inom logistiken framöver, menar Mats Abrahamsson.
– Det finns oerhört mycket riskkapital i världen i dag och kapitalet söker sig naturligt till sina marknader. Logistik råkar vara just en sådan marknad, där det finns ett stort investerings-
intresse.
– Det händer här och nu. Utmärkande för de vinnande företagen är att de jobbar med hela system. De ser helheten och de är kreativa i sin logistikutveckling.