PostNords analyserbjudande

Ta hjälp av PostNords analytiker för att analysera din kunddata och effektivisera din kommunikation.

Postnords kvalificerade kund- och kommunikationsanalyser

Behöver du hjälp att analysera din kunddata? PostNords analytiker hjälper dig med detta så att du kan effektivisera dina reklamutskick.

Kunddata

Gör det enkelt att analysera din kunddata med hjälp av PostNords analytiker.

Effektivisera

Effektiviserar dina utskick och hjälper dig att öka effekten av din kommunikation.

Målgrupp

Ökar dina förutsättningar att nå rätt målgrupp.

Kund- och kommunikationsanalyserna görs av våra erfarna marknadsanalytiker. De analysverktyg som används har datakällor som:

conzoom® – Livsstilsklassificering

Används för att beskriva gemensamma drag hos olika grupper i den svenska befolkningen. Metoden bakom livsstilsklassificering bygger på att vi människor har en tendens att bosätta oss nära våra jämlikar. På så sätt kan man hitta gemensamma drag som gör det lättare att beskriva större grupper av människor bosatta inom samma område. Dessutom är det enkelt att översätta grupperingarna till postnummer vilket är bra om man vill skicka oadresserad direktreklam (ODR).

SCB – Sociodemografiska data

Till exempel kön, ålder, civilstånd, information kring familjer, utbildningsnivå, boendeform, ekonomi och köpkraft. Dessa data skapar ett ramverk för analysen och ingår även i livsstilsklassificeringen conzoom®.

ORVESTO® Konsument – Postal medie- och målgruppsundersökning

Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier och databaserna innehåller tusentals variabler av målgruppskaraktär. Du kan bl.a. få veta mer om svenska folkets ekonomi, aktiviteter, friluftsliv, Internetvanor, intressen, konsumtion, resor, åsikter, medievanor och om man tackar ja eller nej till reklam.

Kom igång med kund- och kommunikationsanalyser

Få djupare kunskap om dina kunder. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer om vilka analystjänster vi kan erbjuda.

Relaterade tjänster

Illustration av paket i en hög.

Kundanalys

När du vill ha bättre insikt om din kundbas.

Mer om Kundanalys

Effektmätning

Ger dig insikt om vad som fungerat med din kampanj och vad du kan göra ännu bättre nästa gång.

Mer om Effektmätning

Adressvård

När du vill hålla ditt kundregister uppdaterat.

Mer om Adressvård