Områdesanalys

Områdesanalys ger kunskap om vilka personer som bor i ett visst område.

Få insikter om vilken typ av personer som bor i ett visst område

Känner du till vilka som bor i området kring din butik, eller nystartade verksamhet? Om du inte har något kundregister att basera din analys på kan du ta reda på det genom att använda tjänsten Områdesanalys.

Få insikt om vilka personer som bor i ett visst område så att du bättre kan utforma ditt budskap och skapa engagemang.

Förstå om ett visst område inte bör bearbetas eftersom personer inom din målgrupp inte bor där.

Spara pengar genom att undvika att rikta fel budskap till fel målgrupp.

Insikter om vilka personer som bor inom ett område ger bättre effekt på dina kampanjer och därmed ett högre ROI.

 

Genom att ta reda på demografin hos de som bor i ett visst område kan du bättre anpassa ditt budskap till målgruppen. Det ger också insikt om ett visst område inte bör bearbetas eftersom personer inom din målgrupp inte bor där.

Analysen ger dig insikt om vilken typ av "persona" som bor i ett visst område. Det kan exempelvis vara pensionärer, barnfamiljer, unga par, välbärgade 40+ etc. Genom att segmentera potentiella kunder som bor i ditt valda område får du en bättre uppfattning om vilken typ av budskap som bör användas för att attrahera dem och skapa engagemang.

Så här går analysen till:

Det valda området jämförs i en jämförelsebas för att tydliggöra vad som utmärker just detta område. Analysen utförs av PostNords analytiker i vårt DM-analysverktyg. Du får en presentation av analysen i form av en rapport.

Exempel på innehåll i rapporten

 • Vilka bor i området runt din butik?
 • Vilka livsstilstyper bor där?
 • Vilka grupper kan ha intresse för din produkt eller tjänst?
 • Vilka åldersgrupper bor i området?
 • Vilken familjestruktur har de som bor i området?
 • Vilken inkomst har de?
 • Vilken livsfas är de i (är de gifta, har de barn)?
 • Vilket konsumtionsmönster har de?
 • Vilka aktiviteter och intressen har de?
 • Vill de ha reklam eller inte?
 • Har de bil, båt eller fritidshus?
 • Vad har de för åsikter och värderingar?
 • Vilka medie- och internetvanor har de?

Kostnad

Från 20 000 kronor, exkl. moms, ingår en analys med tillhörande rapport.

Vill du göra en beställning?

Är du avtalskund kan du beställa en analys genom din säljare. Övriga kunder kan kontakta kundservice eller fylla i sina uppgifter för att bli kontaktad.

Relaterade tjänster

Illustration av paket i en hög.

Kundanalys

När du vill ha bättre insikt om din kundbas.

Mer om Kundanalys

Adressvård

När du vill hålla ditt kundregister uppdaterat.

Mer om Adressvård

Transaktionsanalys

Ger dig god kunskap om dina kunders konsumtionsmönster.

Mer om Transaktionsanalys