Retail Day 2021

Frågor och svar från chatten

Vi tackar för alla kommentarer, frågor och input som vi fick in i chatten den 23 februari, under sändningen av Retail Day 2021. Här har vi plockat ut ett axplock.

Apropå anpassad förpackningsstorlek för små varor för att undvika att skicka luft – behöver fraktsedlarna vara så oerhört stora? Vad händer på utvecklingssidan av fraktsedlarna?

Mycket mindre sedlar skulle öppna dörren för betydligt mindre luft och därmed göra det mer intressant för e-handlare att köpa in små lådor att packa i QR-koder tex?

Anna, chattmoderator: Hej! Helt rätt, vi jobbar på den här frågan tillsammans med Unifaun och har faktiskt tagit fram mindre fraktsedlar för små paket.

Många och långa köer för dem som handlade online kring Black Friday och i julhandeln, där hade många ombud svårt att hantera mängden. Hur ser man på det? Blir det mer vanligt med exempelvis instabox osv?

Anna, chattmoderator: Hej Maja! Under e-handelns peak stod såväl e-handlare som distributörer inför utmaningen med trängsel i butiker. Vi gick gemensamt ut med önskemål och riktlinjer för att be konsumenterna använda vår app, legitimera sig med mobilt BankID och undvika rusningstider. För ombuden är det en stressig period, men samtidigt rolig. PostNord har under pandemiåret rullat ut en pilot med paketboxar i Stockholm och utvecklar vårt hemleveranserbjudande.

Hur ser kundresan ut framöver? Vilka trender ser ni kommer driva retail vs "etail"?

Arne Andersson: Mycket bra och svår fråga att kort besvara här men jag tror mat på nätet kommer att driva e-handelsutveckling starkt de närmaste åren. jag tycker också man ska skilja på köpresa och kundresa. Jag återkommer nog med en större spaning utifrån din frågeställning.

Hur stor andel av PostNords fordonsflotta är fossilfri?

Anna, chattmoderator: Av cirka 14 500 fordon som finns i vår fordonsflotta, är 28 procent är eldrivna och bilarna tankas med så mycket HVO100 som finns tillgängligt. Elektrifiering av flottan pågår hela tiden och vi använder så mycket fossilfritt drivmedel som möjligt. Vi jobbar också med effektivisering för att våra flöden ska användas optimalt.

Hej Johanna! Vad tror du om trenden med Online shopping-upplevelser? Kommer det sprida sig till andra branscher än kläder? Kanske någon som kan hjälpa kunden att gå igenom sortimentet och ge förslag för att sen slutligen skicka en färdig inköpslista så att kunden sedan kan genomföra själva köpet själv?

Johanna Allhorn: Hej Elizabeth! Jag tror att upplevelser generellt kommer att öka inom handeln. Det viktiga tror jag är att erbjuda något som kunden faktiskt behöver och efterfrågar hellre än att ha upplevelser för sakens skull. Men ett kurerat utbud med personliga tips till kunden, det tror jag definitivt kan vara en väg framåt!

Hej! Det kom en fråga angående om inte branschen kan bli bättre på att samarbeta gällande förpackningar och returer.

Johanna Allhorn: Jo, säkert! Generellt upplever jag dock att e-handeln är väldigt duktig på att samarbeta och att inspireras av varandra.

Var befinner sig handeln om fem år?

Johanna Allhorn: Arne och jag diskuterade detta precis och vi gissar på att e-handelsandelen om fem år står för 20 procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Det kommer givetvis att få konsekvenser för handeln i städer och i köpcentrum. Utöver e-handlarna så tror jag att de fysiska butiker som är bäst på kundservice kommer att höra till vinnarna.

Vilka "klimatvänliga (hållbara ur ett miljöperspektiv) erbjuder PostNord i konsumentleden?

Anna, chattmoderator: Bland annat rullar vi ut satsningar på fossilfria stadsdelar och städer. Vi har en logistik som täcker hela Sverige och kan nästan liknas vid kollektivtrafik. Att arbeta med effektivisering, fyllnadsgrad, elektrifiering av fordonsflottan samt tanka med fossilfria drivmedel är något vi arbetar med dagligen för att det ska få effekt på storskalig nivå.

Se sändningar i efterhand

Du kan se en film med presentation av E-barometern Årsrapport 2020 och en med hela programmet från Retail Day 2021.

Se filmerna