En kvinna som öppnar ett paket.
E-handelsrapporter

E-handeln i Norden

Vi följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln. Helårsrapporten för 2019 är dock den sista rapporten som enbart fokuserar på Norden. Från och med 2020 publicerar vi istället rapporten E-handeln i Europa, där de nordiska länderna analyseras i en europeisk kontext.

  • Kläder och skor är den produktkategori som flest handlar i på nätet, i samtliga av de nordiska länderna.
  • I Sverige handlar betydligt fler Skönhet och hälsa (34 %) än i övriga nordiska länder.
  • Finland är det land med flest konsumenter som handlar från utlandet regelbundet.
  • Finland är det land där flest fått sin senaste e-handlade vara levererad till en paketautomat (13 %), följt av Danmark (11 %).
  • Sverige är det land där flest hade valt en hållbar leverans (framför alternativ med andra fördelar) följt av Danmark.

Ladda ner E-handeln i Norden årsrapport 2019

Omslag E-barometern Q3 2021

E-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska e-handelns utveckling. Resultatet presenteras varje kvartal i rapporten E-barometern.

E-handeln i Europa 2020

E-handeln har påverkats radikalt av coronapandemin och att människor har spenderat mer tid i sina hem än vanligt. Årets rapport berör bland annat pandemins påverkan på e-handeln, men även en lång rad andra områden.

Ladda ner E-handeln i Europa