Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
E-handelsrapporter

E-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska e-handelns utveckling. Resultatet presenteras varje kvartal i rapporten E-barometern.

E-barometern Årsrapport 2021

E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på fem konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras i E-barometern som internetförsäljning av varor som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik, lager eller utlämningslokal av konsument.

Ladda ner E-barometern

Hur såg e-handelsutvecklingen ut under 2021?

E-handeln har fortsatt växa starkt under 2021. Trots motgångar i form av obalans i leveranskedjor från utlandet samt brist på varor och komponenter har många e-handelsbolag överpresterat. Den totala e-handelstillväxten gick upp till 20 procent, vilket är imponerande och storslaget med tanke på den historiska tillväxten under 2020.

Utvecklingen inom e-handeln präglades av en påfallande nedtrappning under året. Vi startade med ett oerhört starkt första kvartal med tillväxt på 53 procent för att sedan dala ner till en 16-procentig tillväxt under Q2, en fortsatt minskning under Q3 då tillväxten blev 11 procent, för att till sist kulminera med en rejäl nedgång till -1,2 procent under Q4.

Några siffror från rapporten

  • E-handeln växte med 20 procent under 2021.
  • Tillväxttakten skiftade mellan kvartalen. Q1 var tillväxten 53 procent i Q4 var tillväxten negativ, -1,2 procent.
  • Mest växte dagligvarorna på nätet (35 %), följt av möbler och heminredning (27 %) och hemelektronik (23 %).
  • Knappt hälften av konsumenterna (45 %) har handlat något begagnat på nätet under 2021. Flest har handlat begagnade möbler eller heminredning, följt av kläder och skor samt barnartiklar och leksaker.
  • 66 procent fick välja leveranssätt för sin senaste leverans. Motsvarande siffra ifjol var 61 procent och 43 procent 2017.

Har du frågor om rapportern eller vill ge feedback?

Mejla gärna ebarometern@postnord.com.

Tidigare rapporter hittar du i arkivet

E-handeln i Norden, årsrapport för 2019

Sverige är fortfarande den mest mogna e-handelsmarknaden i Norden sett till hur många som e-handlar regelbundet (70 %). I genomsnitt var den siffran 64 % bland de nordiska konsumenterna under 2019.

E-handeln i Europa

E-handeln har påverkats radikalt av coronapandemin och att människor har spenderat mer tid i sina hem än vanligt. Årets rapport berör bland annat pandemins påverkan på e-handeln, men även en lång rad andra områden.