Toyotas vd: "Svenska företag har långt kvar"

"De kan komma in i en bransch och dominera den fullständigt – utan att ens kunna produkten".

Det finns ingen quick fix eller någon ”best practice” för alla företag att använda. För att bli marknadsledande krävs att försörjningskedjan är väl integrerad i företagets affärsstrategi:

– Du måste fråga dig vilka faktorer som påverkar din bransch och på vilka sätt. Först därefter, och väl anpassat till företagets affärsstrategi, kan du skapa en hållbar och framgångsrik varuförsörjningsstrategi, sade Henric Hasth, vd för Toyota Material Handling Sweden, när han talade på PostNords logistikseminarium den 16 mars då även PostNord Logistics Award 2016 delades ut.

Han menar att det är viktigt att se vilka trender som råder och att förstå hur stark påverkan dessa har på affärsmodellen, som till exempel de globala supply chain-företag som är på stark frammarsch.

– Till skillnad från traditionella företag, som har produkten i fokus, har dessa företag supply chain som sin affärsidé. Det gör att de kan komma in i en bransch och dominera den fullständigt, utan att ens kunna produkten.

Därför var Apotea bäst på logistik 2016.

En annan trend är den digitala explosionen som gjort att det informationsövertag som grossisterna tidigare hade, nu har tagits över av globala aktörer.

– Förr var turordningen på företagen ”vi börjar lokalt innan vi utvidgar till hela landet och sedan internationellt”. Men nu går förtagen internationellt direkt för att ta marknadsandelar.

Först när trenderna har identifierats går det att förstå vilka förutsättningar de ger, menar Henric Hasth.

– När du vet vilka kort du har att spela med blir det lättare att steg för steg ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att optimera din varuförsörjning.

Så kan vi skräddarsy lösningar för hela din beställnings- och leveranskedja.

Enligt Henric Hasth börjar stegen i den fas företaget befinner sig: öppnings-, tillväxt-, fokus- eller balans- och alliansfasen. I öppningsfasen behöver du ha en glasklar uppfattning om vad du ska fokusera på, eftersom den största utmaningen här är att ta marknadsandelar. Utmaningen för försörjningskedjan är att hantera den snabba tillväxten.

I tillväxtfasen, där förvärven sker, handlar det i stället om att kunna integrera nya företag i din plattform. Det kan vara praktiska detaljer som att förbereda hur du ska kunna absorbera in nya produkter och artikelnummer, till strategiska frågeställningar som att integrera nya lager och distributionsmönster.

– Svenska företag har blivit bättre än för tio år sedan. Men de har fortfarande långt kvar. Så låt inte din strategi bli en skrivbordsprodukt. Eller som Thomas Edison sa: Vision without execution is just hallucination.