Nyckeln är hållbarhet

Förändring börjar alltid med en själv. Med den inställningen har Scania, som är nominerat till PostNord Logistics Award, tagit ett större ansvar som transportköpare. "Mycket av förbättringarna handlar om samarbete och att få alla parter i försörjningskedjan att sträva mot samma mål", säger Per Andersson, Head of supply chain engineering på Scania.

Att förändra logistikprocesser och flöden är en stor sak för vilket företag som helst. Är man en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar med 42 000 anställda i ett hundratal länder är utmaningen enorm.

Vad Scania har gjort är att se över hela försörjningskedjan. Hållbarhet, effektivitet och samarbete har varit ledord.

Läs merHitta anpassade logistiklösningar för just ditt företag

Arbetet har inkluderat självklara mätetal inom miljöpåverkan som bränsletyp, fyllnadsgrad och koldioxidutsläpp, men också mer etiska aspekter som arbetsförhållanden, kvalitet och säkerhetsfrågor.

”Vi tror på samarbeten där båda parter förstår varandra och är med och delar på vinsten. Om man samarbetar på samma villkor tror jag att det blir lättare att nå resultat”, säger Per Andersson.

Arbetet med att skapa nya arbetssätt och processer för flöden bygger på fyra grundläggande principer; att välja rätt utrustning, rätt transportör, rätt ruttplanering och rätt transportslag.

För att skapa förutsättningar att arbeta med flödena på detaljerad nivå och ge medarbetare möjlighet att fokusera på rätt saker och bygga relationer, har Scania satsat på att bygga upp tvärfunktionella team, så kallade kontrolltorn.

Medarbetarna i kontrolltornen (tre i Europa och ett i Brasilien) tar ansvar för effektivitet och kvalitet i hela logistikkedjan när man planerar och optimerar flöden och samarbetar med transportörerna.

En annan av Scanias förbättringar handlar om att skapa stabilitet och förutsägbarhet för alla parter genom hela försörjningskedjan.

”Tidigare hade vi en väldigt svängig behovsbild. Ena dagen kunde vi ropa av en halv bil och nästa dag tre bilar. Genom att kontrolltornen dagligen aktivt jämnar ut behoven skapar vi en situation, för att ta ett exempel, där vi istället behöver en lastbil varje dag under en längre period”, säger Per Andersson.

På så sätt skapar Scania ett normalläge där alla vet vad de kan förvänta sig. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för båda parter att planera och optimera sina verksamheter så att resurser kan utnyttjas på bästa sätt.

PostNord Logistics Award är sveriges ledande logistikpris för att uppmärksamma och premiera framgångsrika logistiklösningar. Fyra företag är nominerade: Scania, Gina Tricot, OneMed och SKF. Vinnaren utses 8 mars i samband med ett logistikseminarium på PostNords huvudkontor i Solna.

Därför nomineras Scania

Genom att i sin logistik även tillämpa den framgångsrika filosofin och arbetssättet i sin välkända produktionsmodell har en hållbar flödesorientering byggts upp från leverantör till färdig lastbil hos kunden. Arbetet har på kort tid gett betydande positiva effekter vad gäller kostnader, kvalitet, ledtider, lagernivåer och miljöpåverkan.

Fakta: Scania

Har produktionsanläggningar i Europa och Latinamerika och monteringsanläggningar i Afrika och Asien.

Ligger i framkant när det gäller hållbara transporter. Arbetar hårt för att förstå kundernas behov och erbjuder tjänster för att Scanias lastbilar, bussar och motorer ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket skapar mervärde i form av miljö- och kostnadsbesparingar.

Har som mål att ta ett större ansvar över transporterna som ankommer till sina produktionsorter genom att utöka avdelningen Inbound Logistics.

Publicerat 1 mars 2016