Kvinnlig chaufför som sitter i en elbil.

Fler elfordon för postutdelning 2020

Fler lätta eldrivna fordon ska användas för utdelning av brev och paket inom Sverige med start nästa år. Då testas och utvärderas två nya elfordon på olika orter. Satsningen är en del av PostNords miljömål 2020 och framtida Hållbarhetsvision.

År 2018 köpte PostNord 343 stycken små elbilar och ökade antalet elcyklar. Ännu fler lätta elfordon kan under nästa år bli en del av koncernens fordonsflotta. Användandet av fler elbilar och färre antal fossildrivna fordon i verksamheten bidrar till PostNords koncernövergripande miljömål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent fram till år 2020.

Test och utvärdering

De nya lätta elfordonen är främst tänkt att användas för uppsamling och utdelningar av brev och paket inom Sverige. De testas och utvärderas under nästa år på flera orter runt om landet. Målet är att öka antalet eldrivna transporter inom koncernen. I dag består 28 procent av PostNords fordonsflotta av elfordon.

– Investeringar i fler elfordon gör att vi kan leverera en hållbar lösning för våra kunder och mottagare och är en viktig del i vårt arbete med miljömål 2020 samt vårt fortsatta miljöarbete framåt, säger Liv Najjar, Fleet Chef på PostNords Produktionsutveckling i Sverige.

Satsningar på elfordon är ingen nytt inom PostNord. Redan före första världskriget användes elbilar i Köpenhamn för utdelning. I Sverige lanserades första elbilen på 1970-talet. 1998 köpte PostNord in en större mängd elfordon. Idag har koncernen en av Europas största elfordonsflottor med cirka 5 000 elfordon.