Ericsson har alltid en plan

Naturkatastrofer och politisk oro kan äventyra leveranserna när man har kunder i 180 länder. Att alltid ha en plan B – och C – är ett måste för att Ericssons logistikkedja ska fungera.

Jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar; mycket kan påverka leveranserna av Ericssons produkter.

"Men oftast är det inte de stora händelserna som det rapporteras om i medierna som ställer till det för oss och våra underleverantörer. I stället kan det handla om brand i en fabrik eller strejk", säger Mattias Bolinder, logistikchef på Ericsson.

Läs mer: Anpassade lösningar för just ditt företag

När det globala telekomföretaget 2015 tilldelades PostNord Logistics Award var det bland annat för att Ericsson så skickligt hanterar och minimerar konsekvenserna av oförutsedda händelser. I motiveringen till priset stod det bland annat att "Ericsson har utvecklat en effektiv funktion för att motverka dessa risker ... / Funktionen är prioriterad på högsta ledningsnivå och har blivit ett viktigt konkurrensmedel för Ericsson."

Mattias Bolinder berättar om ett långsiktigt arbete för att nå hit.

"Vi har under de senaste 15 åren lärt oss att vi måste ha en väldigt hög beredskap för om någonting inträffar och att ha en systematik för det", säger han.

Konkret går det till så att Ericssons samtliga underleverantörer är inprickade med exakta koordinater i en databas. Om en incident inträffar i området ringer någon från Ericsson och erbjuder hjälp.

"Vi har ett response team som vi använder vid olika sorters katastrofer och som ofta reser till platsen. Vi ser när vi utvärderar efteråt att vi ofta är på plats efter ett par timmar. Många gånger tar det längre tid för våra konkurrenter. Vi kan då bland annat analysera hur händelsen påverkar oss och säkra upp leveranser på annat sätt för att minimera störningar och förseningar. Det här räddar oss hela tiden", säger Mattias Bolinder.

För Ericsson är logistiken central. Kunderna mäter hur väl Ericsson levererar och ofta finns klausuler om böter inskrivna i kontraktet.

"För varje dags försening kostar det oss ordentligt med pengar", säger Mattias Bolinder.

Eftersom företaget levererar komplicerad hårdvara som radiobasstationer till mobila system är det extremt viktigt för kunderna att det inte saknas några produkter i leveransen. Därför har Ericsson kartlagt varenda komponent för att säkerställa kompletta leveranser.

"Om något saknas betyder det att dyra produkter står och väntar på enskilda installationsmaterial, säger Mattias Bolinder.

Tidigare hade Ericsson en mer central logistikförsörjning, vilket innebar att ledtiderna för båt, tåg och lastbilslösningar blev för lång. För att möta kundernas krav byggde de lokala bolagen därför ofta egna lager för volymprodukter. I och med att Ericsson opererar i många länder blev resultatet ett stort antal lager, även om flera av dem var små. Nu försöker Ericsson i stället att flytta kundorderpunkten närmare kunderna.

"Det betyder att vi kommer att ha ett antal regionala distributionscenter där material konsolideras och sedan samskeppas till kunden. Idén med det är att förkorta distributionsledtiden, men också öka servicenivån mot våra kunder", säger Mattias Bolinder.

Teknikutvecklingen är snabb inom telekomindustrin och produkterna blir hela tiden mindre och lättare. I den nya generationen radioprodukter som Ericsson nu ska lansera är vikten och volymen i stort sett halverad och innehåller trots det högre prestanda.

"Men samtidigt har efterfrågan på telekomutrustning ökat på hela världsmarknaden, så antalet leveranser har inte minskat", säger Mattias Bolinder.

Läs mer: Här är nästa utvecklingssteg inom logistik

Han menar att logistikbranschen har varit ganska traditionell och han efterlyser nu aktörer som sticker ut och är innovativa.

"Jag skulle vilja jobba med en logistikpartner som ser hur vi agerar och kommer tillbaka med förslag på förbättringar och förslag på hur vi kan optimera vår logistik. Bland annat har vi ett stort eftermarknadsflöde där vi garanterar driften under ett antal år. Där tror jag att vi skulle behöva hitta finurliga lösningar tillsammans med en partner, inte minst utanför storstäderna, säger Mattias Bolinder."

Ericssons logistikflöde

Ericsson har delat upp sitt produktsortiment i tre olika flöden:

Elektroniska order – direkt

Påminner om flödet inom e-handeln, när privatpersoner handlar på nätet. Ericssons kunder beställer produkter online, ordern plockas och skeppas mer eller mindre omedelbart.

Standardsortiment – inom 30 dagar

Produkter som finns i lager och levereras till kund inom 30 dagar. Att det tar så lång tid beror på att Ericsson försöker undvika att flyga gods.

Kundanpassat sortiment – inom 60 dagar

Specialprodukter som anpassas efter respektive kund. Levereras till kund inom två månader.

Fakta: Ericsson

  • Företaget grundades 1876 som Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
  • I dag är Ericsson världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation.
  • Företaget har drygt 116 000 anställda, varav drygt 17 000 i Sverige.

Jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar; mycket kan påverka leveranserna av Ericssons produkter.

"Men oftast är det inte de stora händelserna som det rapporteras om i medierna som ställer till det för oss och våra underleverantörer. I stället kan det handla om brand i en fabrik eller strejk", säger Mattias Bolinder, logistikchef på Ericsson.

Läs mer: Anpassade lösningar för just ditt företag

När det globala telekomföretaget 2015 tilldelades PostNord Logistics Award var det bland annat för att Ericsson så skickligt hanterar och minimerar konsekvenserna av oförutsedda händelser. I motiveringen till priset stod det bland annat att "Ericsson har utvecklat en effektiv funktion för att motverka dessa risker ... / Funktionen är prioriterad på högsta ledningsnivå och har blivit ett viktigt konkurrensmedel för Ericsson."

Mattias Bolinder berättar om ett långsiktigt arbete för att nå hit.

"Vi har under de senaste 15 åren lärt oss att vi måste ha en väldigt hög beredskap för om någonting inträffar och att ha en systematik för det", säger han.

Konkret går det till så att Ericssons samtliga underleverantörer är inprickade med exakta koordinater i en databas. Om en incident inträffar i området ringer någon från Ericsson och erbjuder hjälp.

"Vi har ett response team som vi använder vid olika sorters katastrofer och som ofta reser till platsen. Vi ser när vi utvärderar efteråt att vi ofta är på plats efter ett par timmar. Många gånger tar det längre tid för våra konkurrenter. Vi kan då bland annat analysera hur händelsen påverkar oss och säkra upp leveranser på annat sätt för att minimera störningar och förseningar. Det här räddar oss hela tiden", säger Mattias Bolinder.

För Ericsson är logistiken central. Kunderna mäter hur väl Ericsson levererar och ofta finns klausuler om böter inskrivna i kontraktet.

"För varje dags försening kostar det oss ordentligt med pengar", säger Mattias Bolinder.

Eftersom företaget levererar komplicerad hårdvara som radiobasstationer till mobila system är det extremt viktigt för kunderna att det inte saknas några produkter i leveransen. Därför har Ericsson kartlagt varenda komponent för att säkerställa kompletta leveranser.

"Om något saknas betyder det att dyra produkter står och väntar på enskilda installationsmaterial, säger Mattias Bolinder.

Tidigare hade Ericsson en mer central logistikförsörjning, vilket innebar att ledtiderna för båt, tåg och lastbilslösningar blev för lång. För att möta kundernas krav byggde de lokala bolagen därför ofta egna lager för volymprodukter. I och med att Ericsson opererar i många länder blev resultatet ett stort antal lager, även om flera av dem var små. Nu försöker Ericsson i stället att flytta kundorderpunkten närmare kunderna.

"Det betyder att vi kommer att ha ett antal regionala distributionscenter där material konsolideras och sedan samskeppas till kunden. Idén med det är att förkorta distributionsledtiden, men också öka servicenivån mot våra kunder", säger Mattias Bolinder.

Teknikutvecklingen är snabb inom telekomindustrin och produkterna blir hela tiden mindre och lättare. I den nya generationen radioprodukter som Ericsson nu ska lansera är vikten och volymen i stort sett halverad och innehåller trots det högre prestanda.

"Men samtidigt har efterfrågan på telekomutrustning ökat på hela världsmarknaden, så antalet leveranser har inte minskat", säger Mattias Bolinder.

Läs mer: Här är nästa utvecklingssteg inom logistik

Han menar att logistikbranschen har varit ganska traditionell och han efterlyser nu aktörer som sticker ut och är innovativa.

"Jag skulle vilja jobba med en logistikpartner som ser hur vi agerar och kommer tillbaka med förslag på förbättringar och förslag på hur vi kan optimera vår logistik. Bland annat har vi ett stort eftermarknadsflöde där vi garanterar driften under ett antal år. Där tror jag att vi skulle behöva hitta finurliga lösningar tillsammans med en partner, inte minst utanför storstäderna, säger Mattias Bolinder."

Ericssons logistikflöde

Ericsson har delat upp sitt produktsortiment i tre olika flöden:

Elektroniska order – direkt

Påminner om flödet inom e-handeln, när privatpersoner handlar på nätet. Ericssons kunder beställer produkter online, ordern plockas och skeppas mer eller mindre omedelbart.

Standardsortiment – inom 30 dagar

Produkter som finns i lager och levereras till kund inom 30 dagar. Att det tar så lång tid beror på att Ericsson försöker undvika att flyga gods.

Kundanpassat sortiment – inom 60 dagar

Specialprodukter som anpassas efter respektive kund. Levereras till kund inom två månader.

Fakta: Ericsson

  • Företaget grundades 1876 som Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
  • I dag är Ericsson världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation.
  • Företaget har drygt 116 000 anställda, varav drygt 17 000 i Sverige.