Efterlyses: Ledarskap

Supply chain

Supply chain excellence har lika många definitioner som det finns managementkonsultbolag. Det handlar om en kombination av ledarskap, effektiva processer och förmågan att mäta företagets prestation i förhållande till logistiken. Men det viktigaste för att lyckas – är att ta initiativet och börja.

Utvecklingen mot big data, ändrade köpbeteenden och omnikanallösningar ställer logistiken på ända. Både digitala och fysiska försörjningskedjor blir alltmer komplexa och slutkonsumenten får en allt större makt över logistiken.

"Gamla beprövade sätt att hantera logistiken i supply chain håller snabbt på att bli utdaterat", säger Erik Sandberg, biträdande professor i logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet.

Här hittar du rätt lösning till ditt företag.

Han forskar främst på logistik i handelsföretag och ser stora utmaningar i logistiken framöver som de flesta företag står inför.

"Det första man måste se över är sina inboundflöden, se vilka risker man tar och se hur den globala försörjningen ser ut. Vi har sett en globalisering av logistiken med outsourcing till fjärran östern under många decennier, men många företag borde överväga att producera mer regionalt, både för tidsvinster i ledtider men också för minskade risker."

Den andra stora utmaningen är att hantera multipla kanaler.

"Den sista milen och handelns beröringspunkter med kunderna är det som främst driver behovet av att förändra och utveckla logistiken idag. Det är en stor utmaning för de flesta."

För att lyckas gäller det att bredda kompetensen inom inköp, finans, marknad och försäljning.

"Logistikfunktionen behöver ha ett helikopterperspektiv och öka sin förståelse för andra funktioner i företaget. Att kunna mäta logistikprestationen och koppla den till företagets övergripande prestation är en annan viktig aspekt", menar han.

Enligt Erik Sandberg kan outsourcing av logistikfunktionen till en extern partner tydliggöra kostnaderna för logistiken och skapa gehör.

"För att driva förändring måste en logistiker ta varje tillfälle som ges för att göra avtryck och väcka ledningens intresse. Att outsourca kan vara ett sätt att tydliggöra logistikens prestation och påverkan på företaget och sätta press för förändring."

Utan tydlighet är det svårt att definiera en effektiv operativ strategi. För en logistikansvarig kan en definition av vad Supply chain excellence är kännas som startpunkten för att kunna driva förbättring. Men vad innebär då Supply chain excellence och hur mäter man det?

"I grund och botten handlar Supply chain excellence om att prestationen i flera olika nyckeltal tillsammans gör skillnad, som tillväxt, omsättningshastighet, rörelsemarginal och avkastning", säger Jörgen Olsson på PostNord Insight.

Insight är en ganska ny konsultfunktion i PostNord som ska hjälpa kunder med allt från administration till ledning och operativ utveckling.

"Många företag har ett mål, men är mindre säkra på hur de ska gå tillväga för att komma dit. Vi tittar på vilken nivå kunden befinner sig och levererar "huret". Det kan handla om allt från att optimera lagret till att ge operativ vägledning, hitta flaskhalsar eller göra värdeflödesanalyser."

"För mig är Supply chain excellence ett tillstånd man vill uppnå. Det är ett långsiktigt arbete där fokus ska ligga på värde, som inte sker över en natt."

Experternas bästa tips för dina utmaningar.

Jan Stentoft är professor och forskar i supply chain innovation vid Syddansk universitet i Kolding. Han menar att Supply Chain Excellence är ett "fluffigt" begrepp.

"Men det finns en kraft i begreppet. Den går ut på att peka på en skillnad i prestation mellan de som är bäst på supply chain och de som inte är det.

För Jan Stentoft är Supply chain excellence en kombination av flera element.

"Det kan handla om bra ledarskap, effektiva processer, produktionseffektivitet och förmåga att mäta sin prestation. I grunden är det ofta ett slags mognad, där aktörer som kommit långt i sitt arbete är bättre på supply än andra."

Jan Stentoft pekar ut nordiska företag som Lego, Grundfos, Pandora, Ikea, Fiskars och Amer Sports som framgångsrika inom supply chain i sina branscher.

"Lego är väldigt starkt på att integrera hela sin verksamhet och undvika att jobba i silos, Grundfos och Pandora har jobbat väldigt framgångsrikt med sales&operations planning och finska Amer Sports är vasst på att fasa in och ut produkter. Många företag är duktiga, men det finns inget företag i världen som är bäst på allt."

Publicerat 4 maj 2016