Brevbärare på cykel.
'Artiklar/Framtidens post

Därför kommer PostNord dela ut brev varannan dag

Sedan millennieskiftet har mängden skickade brev minskat med hälften. Och de fortsätter att bli färre. Här förklarar regionchef Sophie Överfjord varför PostNord kommer att ändra sin leveransmodell.

Du har säkert hört begreppet ”varannandagsutdelning”. Det handlar om ett nytt sätt att leverera brev som PostNord har tagit fram. Bakgrunden är det faktum att brevmängden minskat med drygt hälften sedan år 2000.
– I dag passerar brevbärarna ett av tre hushåll utan något att dela ut, och mycket snart kommer det att handla om vartannat. Det är inte hållbart. Jag kan förstå att man som mottagare undrar varför vi inte kan dela ut som tidigare, men för att vi ska kunna fortsätta erbjuda en stabil postservice med god kvalitet i hela landet även i fortsättningen har vi tagit beslutet att anpassa vårt arbetssätt till den efterfrågan som finns, säger Sophie Överfjord.

Portot står för kostnaden

Varannandagsutdelning fungerar så att brevbärarna fortsätter att dela ut post varje vardag, men går olika rundor beroende på vilken dag det är. För dig som mottagare innebär det att du får vanlig post – som brev, tidningar och reklam – varannan dag. Paket, varubrev och expressbrev delas ut varje vardag, precis som det är i dag. De gula och blå postlådorna töms också varje vardag.
– PostNord får inget statsbidrag för brevtjänsten, det är portot som ska stå för hela kostnaden. Frimärkena betalar till exempel sorteringsmaskiner, transporter och brevbärarnas löner. Det är kostnader som till stor del är fasta, och när breven minskar går det inte längre ihop, förklarar Sophie Överfjord.

Sist i Norden

Utvecklingen är densamma i hela Europa. Sverige är faktiskt det enda land i Norden som fortfarande delar ut post varje vardag. Norge införde nyligen varannandagsutdelning och i Danmark delas posten ut var femte dag sedan 2017.
– Lagkravet är i dag att minst 95 procent av breven ska vara utdelade inom två arbetsdagar. Det gäller förstås även när brevbäraren bara kommer varannan vardag, säger Sophie Överfjord.

Det nya arbetssättet införs successivt i Sverige. Under hösten 2021 är det Stockholmsregionens tur, med start den 27 september för postnummer som börjar med 16–19. Från och med den 25 oktober får även mottagare med postnummer som börjar på 10–15 sin post varannan vardag enligt planen.

– För många svenskar är det långt viktigare att få sina paketleveranser snabbt och säkert än att brevbäraren ska gå förbi postlådan varje dag. I mångt och mycket är det här en större omställning för medarbetarna än för mottagarna. För oss som företag känns det ansvarsfullt att agera redan nu på en utveckling som vi ser bara accelererar, avslutar Sophie Överfjord.