Nätmat gör klicksuccé

Matförsäljningen på nätet går som en raket. Under 2015 ökade försäljningen med 40 procent. "Vi tror att minst 10 procent av dagligvaruhandeln kommer att handlas på nätet om fem-tio år", säger Staffan Mörndal, styrelseledamot i Mathem.

Matförsäljningen på nätet går som en raket. Under 2015 ökade försäljningen med 40 procent. "Vi tror att minst 10 procent av dagligvaruhandeln kommer att handlas på nätet om fem-tio år", säger Staffan Mörndal, styrelseledamot i Mathem.

Enligt Svensk Digital Handel så omsatte livsmedelsförsäljningens på nätet i Sverige 600 miljoner kronor 2009. Fem år senare, 2014, omsatte matbranschen på nätet 3 miljarder kronor – och det bara fortsätter att öka. Förklaringen till utvecklingen är enkel.

"Jag tror helt enkelt att Mathem och andra som säljer mat på nätet har fått en allt bättre tjänst och numera även har priser som kan konkurrera med fysiska butiker. Därtill har det blivit något av en snackis och bra samtalsämne när man träffar andra samtidigt som man har svårt att missa alla bilar som snurrar runt med Mathem-märkning", säger Staffan Mörndal på Verdane Capital Advisors och styrelseledamot i Mathem.

Det är fortfarande en bit kvar till e-handelspenetrationen i andra populära branscher, som kläder och hemelektronik, men med den utveckling som matbranschen har visat så kan den vara på väg att komma i kapp. I PostNords E-barometern Årsrapport 2015, som släpps på tisdag, så svarar 6 procent av de tillfrågade konsumenterna att de e-handlade livsmedel under det fjärde kvartalet.

"Vi tror att minst 10 procent av dagligvaruhandeln kommer handlas på nätet om fem-tio år. Det är i linje med vad som i dag handlas i många andra branscher. I andra länder, som England, är penetrationen redan cirka 5 procent och växer fortfarande med cirka 20 procent om året", säger Staffan Mörndal.

I Sverige står näthandeln för drygt 1 procent av den totala försäljningen av livsmedel, enligt Svensk Digital Handel. I Danmark är motsvarande siffra 1,5 procent, i Norge knappt 1 procent och i Finland bara 0,5 procent.

Den stora ökningen inom vårt lands gränser står lösplock för. D-food Index från Svensk Digital Handel visar att utvecklingen 2015 var 55 procent. För färdiga middagslösningar, som till exempel Linas matkasse, var ökningen 26 procent under 2014. Totalt så ökade livsmedelsförsäljningen på nätet med 40 procent, enligt D-food Index.

Hitta bästa logistiklösningen för ditt företag.

Att handla mat på nätet har inte varit självklart för många. En stor fördel de flesta branscher har på nätet är att de kan hålla lägre priser. De kan rationalisera sin verksamhet. I matbranschen är det svårare att hitta de vinsterna. Att plocka varor i kassar och leverera hem till dörren är resurskrävande. I en traditionell butik är det kunden som plockar och själv tar med sig maten hem.

Samtidigt som näthandlarna nu kan konkurrera prismässigt så hittar fler och fler fördelarna med att klicka hem sina livsmedel. Men det finns förstås utmaningar kvar.

"Den största utmaningen är att ändra människors vanor. Många har numera testat att handla på nätet och många handlar åtminstone ibland på nätet, men det är först när det blir en rutin och man handlar ett par gånger i veckan som man får ut den fulla tidsvinsten. När man får in vanan kan man handla hela familjens mat för flera dagar på bara några minuter. Beteendeförändringen är det största hindret alltså", säger Staffan Mörndal.

Enligt D-food Index så är det främst kvinnor mellan 30 och 49 år som handlar livsmedel på nätet. Livsmedel handlas i ungefär lika stor utsträckning med mobilanvändare som desktopanvändare.

Publicerat 22 februari 2016