Anna Persson, logistikchef på Lyko och Anna Bengtsberg, säljare på PostNord.
Artiklar/E-handel

Lyko: Samarbetet med PostNord har förbättrats

Familjeföretaget Lyko började i Dalarna på 1970-talet och har i dag vuxit till en börsnoterad hår- och skönhetsjätte – med 36 fysiska butiker och över tre miljoner skickade ordrar per år.
PostNords Anna Bengtsberg tog ett samtal med Anna Persson, logistikchef på Lyko.

Du har jobbat på Lyko i drygt fem år och säger att du ”alltid känner dig ny på jobbet”. Hur menar du?

– Det är lika mycket en känsla som en inställning. Det gäller att bli vän med förändringen och hela tiden omfamna den, för det finns ju något lyxigt i att inget är fix och fast. När man är ny på jobbet så är allt möjligt och den känslan får vi i våra befintliga roller hela tiden på Lyko, i och med all utveckling. Men man måste bestämma sig för att man gillar tankesättet och välja att fokusera på vad som är viktigt nu och framåt, i stället för att titta för mycket bakåt.

Många konsumenter säger att de vill ha hållbara transporter men är inte så villiga att betala

– Vi kan inte sitta och vänta på att konsumenten ska välja rätt och driva utvecklingen, när de bara kan välja mer eller mindre dåliga alternativ. Som aktörer måste vi ta det större ansvaret för att driva utvecklingen och få med oss konsumenten, när det är uppenbart vad som är bättre och vad som är sämre. Vi måste ta en del av investeringen nu, det är det enda rätta.

PostNords bredd en oerhörd styrka

Lykos samarbete med PostNord går långt tillbaka, runt 20 år. Hur skulle du beskriva vårt samarbete?

– PostNord är den externa partner som varit med hela vägen, det har ingen annan varit. Vill man vara seriös på marknaden klarar man sig inte utan en aktör som är rikstäckande och för mig är det PostNords största och starkaste usp, det i kombination med bredden av produkter. Det finns leverantörer som är bättre på vissa delar, mer specialiserade på en produkt eller ett geografiskt område, men det ligger ju en oerhörd styrka i bredden och djupet som bara ni har.

Gäller att våga lyssna och utmana

Jag upplever att vi har en gemensam målbild, ”nöjd kund/mottagare”, håller du med?

– Ja, men tidigare upplevde jag att ni inte ville lyssna på klagomål. Det var nästan omöjligt att klaga på en tjänst, för då blev man matad med siffror som visade hur bra ni var. Det har blivit en väldigt stor skillnad de senaste 2–3 åren, nu finns det helt annat intresse för att lyssna och förstå. Du är också bra på att feeda tillbaka till oss vad Lyko kan göra bättre, och det behövs sådana starka representanter som vågar lyssna och utmana tillbaka.

Viktigt att gå utanför ramarna

Vad ser du mer som vi kan förbättra och utveckla?

– När man är så stora som PostNord är förstår jag att man behöver hålla ihop det centralt och hitta lösningar som passar alla – men då blir det lätt lite urvattnat. Jag önskar mig mer mandat att utveckla tjänster och gå lite utanför ramarna, att mer handlingsfrihet flyttades ut i leden till de kundansvariga. Nu ligger för många viktiga beslut för långt upp i organisationen.

Fler kundberättelser