Byggboom på nätet

Byggboom på nätet
2015 års nätraket är bygghandeln. Det är den bransch som ökade mest under 2015 – med en tillväxt på hela 38 procent. En viktig faktor är leveranserna. "Kraven kommer att fortsätta höjas och kunderna vill veta mer exakt när deras produkter levereras," säger Carl Lumsden, logistikchef på Bygghemma.se.

 

Det tog tid innan försäljningen av byggmaterial på nätet satte riktig fart, men nu råder ingen tvekan om att svensken har vant sig och uppskattar fördelarna.

Bygghandeln på nätet omsatte 2,8 miljarder kronor 2015, enligt E-barometern Årsrapport 2015. Tillväxten var starka 38 procent och bygghandeln var därmed den bransch som växte mest 2015.

Beställ ditt exemplar av senaste E-barometern.

Bygghemma, som sjösatte sin e-handel 2006, har de tre senaste åren ökat omsättningen från 300 miljoner kronor till 2 miljarder (varav drygt en miljard kommer från byggsidan och en knapp miljard från möbel- och inredningsdelen).

Att hitta smidiga leveranser har varit en av de stora utmaningarna för byggbranschen. Det är trots allt enklare att skicka en pocketbok än en stödmur. Carl Lumsden, logistikchef på Bygghemma, menar att 2015 blev året då leveranser på konsumenternas villkor slog igenom.

"Det har pratats om detta i flera år, men nu ser vi att det börjar hända. Flexibla och konsoliderade leveranser börjar verkligen få fäste", säger han.

Carl Lumsden tror att den ökade försäljningen av mat över nätet kan driva på utvecklingen kring leveranser.

"Jag tycker att mataktörerna har kommit längst när det gäller leveranser på kundernas villkor, med tidsfönster på en halvtimme. Det innebär att konsumenterna börjar ifrågasätta distribution även kring andra produkter. Kraven kommer att fortsätta höjas och kunderna vill veta mer exakt när deras produkter levereras", säger Carl Lumsden.

För byggbranschen är precision extremt viktigt. Om en kund har handlat virke och en hantverkare tvingas stå och vänta blir varje timme kostsam. Är då konsumenterna beredda att betala för högre precision och ökad snabbhet?

"De senaste åren har det varit mycket prat om miljöleveranser och där har inte riktigt betalningsviljan märkts. Däremot upplever jag att kunderna ser att det finns ett verkligt mervärde i att få ett garanterat klockslag när produkterna levereras", säger Carl Lumsden.

Hitta rätt logistiklösning för just ditt företag.

2015 var året då mobiltelefonen fick fäste också ur ett logistikperspektiv. Tidigare var mobilen i första hand ett verktyg för att läsa på om produkter och – senare – att genomföra själva köpet.

"Nu används mobilen under hela köpresan. Den kommer i framtiden att bli ännu viktigare under sista milen, för att kunna följa sitt paket och göra ändringar i leveransen", säger PostNords e-handelsspecialist Arne Andersson.

Han tror att leveranserna kommer att få en ökad betydelse som konkurrensmedel inom e-handeln de närmaste åren.

"Många e-butiker ser ärligt talat ganska lika ut och säljer ungefär samma produkter inom sina respektive kategorier. Ett sätt att sticka ut och differentiera sig från konkurrenterna är att satsa på logistik som gör skillnad", säger Arne Andersson.

Det gör man, menar han, genom att möta kundernas önskemål om valfrihet i tid och rum. Med andra ord: Erbjud snabba leveranser till högre pris och långsammare leveranser som är billigare. Se till att kunderna även får välja utlämningsställe.

"För oss som logistikaktör och för handlaren gäller det att leverera värde, så att konsumenten är beredd att betala för det här", säger Arne Andersson.

Publicerat 17 mars 2016