Illustration från omslaget till rapporten Mottagarmakt 2021.
Mottagarmakt – en rapport om hur svenskarna helst vill ta emot sin kommunikation

Så får ditt budskap bättre effekt – prata med mottagarna på deras villkor

Rapporten Mottagarmakt tas fram varje år av PostNord i samarbete med Kantar Sifo och kartlägger hur svenska hushåll vill ta emot reklam och affärskommunikation – och hur de reagerar när de inte själva får välja hur och var de ska bli kontaktade.

Det har aldrig tidigare funnits så många kanaler att välja mellan när något ska kommuniceras. Inte heller mottagarna har tidigare haft tillgång till den mängd av olika informationsvägar som finns i dag. I Mottagarmakt 2021 behandlas mottagarnas preferenser när det gäller exempelvis reklam, information och fakturor. Det framgår tydligt att valmöjlighet är viktigt – drygt 4 av 5 personer tycker det är mycket eller ganska viktigt att själva kunna bestämma kanal för kommunikationen.

Att välja bort postlådan är att välja bort kunder

Marknadskommunikation i postlådan är uppskattad och ger avsändaren en möjlighet att kommunicera djupare med mottagarna. Tre fjärdedelar av mottagarna säger att de öppnar posten samma dag som den kommer.

Postlåda och digital kommunikation bör gå hand i hand

I rapporten konstateras att en stor del av de som uppskattar att få brev i postlådan faktiskt är så kallade Leaders eller Super Leaders. De är både digitala och aktiva i sociala medier – och inom Super Leaders hittar vi bland andra influencers, trendsättare och de som är allra först, Early Adopters.

Fakturorna vill vi ha i postlådan

Nästan var tredje person föredrar att få administrativ kommunikation i postlådan, då de upplever att det är enklare att läsa i fysisk form på papper. Den andelen har ökat jämfört med förra året.
Budskap som innehåller mycket information och som ska leda till handling, tar vi gärna emot fysiskt. De yngre mottagarna, 16–24 år, tycker att de största fördelarna med information i postlådan är att det känns säkert och är enkelt att spara.

Värdefullt ögonblick som många missar

Hela 25 procent av hushållen tar fortfarande emot merparten av sina fakturor fysiskt, även om de sedan betalas via internet. ”Brevögonblicket” när mottagaren öppnar fakturan är en utmärkt och lite underskattad möjlighet för företag att kommunicera med sina kunder. Det är ett bra tillfälle att bjuda på kunskap och information, presentera produktnyheter och kanske visa upp ett erbjudande.

Presentation av Mottagarmakt 2021

Den 10 maj sände vi ett webbinarium med en presentation av Mottagarmakt 2021.

Se sändningen i efterhand

 

Ladda ner Mottagarmakt