Fysiska fakturaunderlag

1 januari 2022 avvecklas fysiska fakturaunderlag. Under första kvartalet 2022 har du fortsatt tillgång till underlagen då kvartalet gäller som övergångsperiod.

Du ansluter dig till elektroniska fakturaunderlag här. Att skicka in fakturaunderlaget digitalt är helt kostnadsfritt.

Avgift för fysiska fakturaunderlag

När brevförsändelser lämnas in tillsammans med fysiskt fakturaunderlag debiteras en avgift på 150 kronor per fakturaunderlag.

Vid var tid gällande fakturaunderlag

Sedan årsskiftet 2006/2007 infördes "vid var tid" gällande fakturaunderlag. Det innebär att äldre versioner av fakturaunderlag som upphört eller ändrats inte längre kan användas.

Tjänst Beskrivning Gällande Kommande
1:a-klassbrev inrikes Fakturaunderlag 2021-10-01
1:a-klassbrev sändning inrikes Fakturaunderlag 2020-01-01
1:a-klassbrev utrikes Fakturaunderlag 2021-10-01
Adresserad DR Fakturaunderlag 2021-01-01
Ekonomibrev sändning inrikes Fakturaunderlag 2020-01-01
Posttidning A och B Fakturaunderlag 2021-10-01
Posttidning Utrikes Fakturaunderlag 2021-10-01
Posttidning Utrikes Sändningar Fakturaunderlag 2021-10-01