Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

PostNords Pallöverföringssystem – PÖS

PostNords automatiserade pallöverföringssystem – PÖS– hanterar transaktioner av EUR-pallar mellan avsändare och mottagare i Sverige. För att ansluta dig behöver du vara avtalskund.
Anslut dig till PÖS Bli avtalskund

PostNords automatiserade pallöverföringssystem – för effektivare och hållbarare pallflöden

PÖS möjliggör större kontroll över pallflöden, minskar svinn av lastbärare och leder till ökad återanvändningsgrad vilket är bra för både ekonomin och miljön.

Systemet omfattar endast godkända EUR-pallar. Pallarna ska vara lastade med gods för transport inom Sverige från en avsändare till en mottagare, där båda finns registrerade i pallöverföringssystemet. Utsorterade pallar får inte registreras i PÖS.

PÖS pallar ska kontrolleras och godkännas av både mottagare och avsändare regelbundet. Pallar som innehåller fel eller brister lagas eller sorteras ut. Pallsaldot uppdateras av båda parter löpande i systemet.

Transportörer, palltillverkare eller företag, som bedriver pallhandel utöver pallsamarbete med PostNord, får inte ansluta sig till pallöverföringssystemet.

Mer detaljerat om PÖS

Pallöverföringssystemet (PÖS) inom PostNord är skapat för att ha kontroll på pallflöden vid transporter mellan avsändare och mottagare. Här följer information om vilka lastpallar som är godkända att användas samt vem som bär ansvaret i olika situationer.

EUR-pallens standard
DNV (Det Norske Veritas Certification AB) är ansvarig för certifiering av EUR-pallen i Sverige. DNV certifierar även tillverkare och reparatörer av EUR-pallar.
Kontroll av pallar
Pallarna kontrolleras av mottagaren. Om mottagaren inte godkänner pallen, ska enligt regelverket reklamationen noteras i PostNord Portal Business inom 7 dagar. Observera, för att kunna använda PÖS-funktionen ska avsändarens och mottagarens produktionskundnummer anges i EDI-överföringen.
Pallsaldobesked
Tillgodohavande/skuld av pall från pallöverföringssystemet kan nås via PostNords Portal Business.

Pallsaldobeskedet innehåller uppgifter om transaktionsdatum, sändnings-nummer, pallavsändarens namn, pallmottagarens namn samt antal pallar.

Vid uppstart (under första månaden) är det inte möjligt att begära återtransport av tompallar.
Tillgodohavande

Tillgodohavande visar Pallsaldo-beskedet ”Er tillgodo” (kunden). Kunden beställer motsvarande antal pallar från PostNord. Leverans av en pallstuv (12 st. enheter) till er sker utan extra kostnad om leveransen samordnas med:

  • Avlämning/upphämtning av gods.
  • Utkörning av minst 12 pallar (= en stuv) inom fem arbetsdagar.

Tillgodohavandet ska regleras där det uppstår och kan inte flyttas geografiskt till annan plats i landet.

Pallskuld
Är pallsaldobeskedet negativt skall Kund återlämna motsvarande antal pallar. Hämtning av pallar görs i form av bandade stuvar bestående av 12 pallar. Bandning utförs med plastband av Polypropylen alternativt Polyester.
Upphämtningen bokas via kundservice 0771–33 33 10. Hämtning sker hos er nästkommande vardag utan extra kostnad förutsatt att bokning sker före klockan 14.00.

Avsändaren av pall är ansvarig att skicka in pallar till närmaste palldepå som mottagare. Pallskuld ska regleras där den uppstår och kan inte flyttas geografiskt till annan ort i landet. Pallar som inte håller godkänd kvalitet utsorteras och äganderätten av dessa pallar övergår till PostNord.
Oreglerad pallskuld
Pallskuld räknas per kalendermånad och mottagaren har fram till den 20:e i efterföljande månad på sig att reglera sin skuld, i annat fall debiteras pallen. Debitering fastställs enligt pallpriset i PostNord Portal Business samt gällande prislista. Fakturerad skuld kan därefter inte justeras med pall.
Fullständiga villkor

Anslut dig till PÖS

Du ansluter dig till PÖS via Portal Business. Både pallavsändare och pallmottagare måste vara anslutna för att systemet ska fungera. Du behöver vara avtalskund.

Anslut dig till PÖS
Anslut dig till PÖS