Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Drivmedels- och svaveltillägg

PostNord tillämpar villkoret om Drivmedels- och Svaveltillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg och svaveltillägg nedan. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Drivsmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall och styckegods inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark.
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan. Drivmedelstillägget nollställs per 1 januari varje år. För januari månad 2016 kommer PostNord dock att kompensera sig för statlig pålaga om ökad bränsleskatt som träder i kraft 1 januari 2016.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

PostNord införde den 1 januari 2015 ett extra tillägg till vissa länder på tjänsten InNight. Den 1 februari 2015 införde PostNord även ett extra tillägg på fler tjänster och länder.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Drivmedels- och svaveltillägg, mars 2018 (pdf)
Drivmedels- och svaveltillägg, februari 2018 (pdf)
Drivmedels- och svaveltillägg, januari 2018 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Aktuellt VDBS-tillägg

LandMars (kronor)Mars (euro)
Tyskland19,59 %15,29 %
Holland20,38 %15,79 %
Belgien19,55 %14,89 %
Luxemburg19,55 %14,89 %
Frankrike19,49 %14,49 %
Spanien19,29 %13,89 %
Portugal19,29 %13,89 %
Storbritannien6,99 %6,65 %
Irland8,78 %8,08 %
Österrike19,32 %14,39 %
Schweiz19,25 %​14,39 %​
Italien18,82 %​13,89 %​
Polen19,75 %​15,79 %​
Lettland20,55 %​16,59 %​
Estland20,42 %​16,59 %​
Litauen20,76 %​16,59 %​
Övriga18,96 %14,39 %
Norge1,89 %10,96 %
Danmark6,30 %4,65 %
Finland9,37 %6,88 %
Inrikes0,30 %0,30 %

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för alla kunder och startar från 1 februari 2015.