Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

Beroende på vad, hur och när du skickar paket, pall eller gods kan vissa kostnader tillkomma.

Priser och villkor för tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg till höger. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, maj 2024 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, april 2024 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, mars 2024 (pdf)

Mobility Package-tillägg, maj 2024 (pdf)
Mobility Package-tillägg, april 2024 (pdf)
Mobility Package-tillägg, mars 2024 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Vad innebär respektive tillägg?

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land Maj (kronor) i % Maj (euro) i %
Tyskland 43,81 30,32
Holland 44,58 28,85
Belgien 44,93 29,2
Luxemburg 44,93 29,2
Frankrike 46,7 30,97
Spanien 48,82 33,09
Portugal 48,82 33,09
Storbritannien 27,79 34,31
Irland 30,14 41,38
Österrike 46,35 30,61
Schweiz 45,99 30,26
Italien 46,35 30,61
Polen 42,04 28,56
Lettland 42,04 28,56
Estland 41,33 27,85
Litauen 43,1 29,62
Övriga 45,22 31,74
Norge 9,9 9,9
Danmark 22,17 22,17
Finland 28,88 40,38

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land Maj (kronor) i % Maj (euro) i %
Tyskland 13,69 10,55
Holland 13,79 10,14
Belgien 13,95 10,29
Luxemburg 13,95 10,29
Frankrike 14,72 11,06
Spanien 15,65 11,99
Portugal 15,65 11,99
Storbritannien 13,94 17,69
Irland 13,37 15,98
Österrike 14,57 10,91
Schweiz 14,41 10,76
Italien 14,57 10,91
Polen 12,91 9,78
Lettland 12,91 9,78
Estland 12,6 9,47
Litauen 13,38 10,24
Övriga 14,31 11,17
Norge 4,33 4,33
Danmark 7,45 7,45
Finland 8,69 10,17

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land Maj (kronor) i % Maj (euro) i %
Tyskland 16,62 13,48
Holland 16,6 12,94
Belgien 16,88 13,22
Luxemburg 16,88 13,22
Frankrike 18,29 14,63
Spanien 19,98 16,33
Portugal 19,98 16,33
Storbritannien 17,51 21,26
Irland 16,93 19,55
Österrike 18,01 14,35
Schweiz 17,73 14,07
Italien 18,01 14,35
Polen 15,21 12,07
Lettland 15,21 12,07
Estland 14,64 11,51
Litauen 16,05 12,92
Övriga 17,75 14,61
Norge 7,9 7,9
Danmark 11,02 11,02
Finland 12,25 13,74