Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

Beroende på vad, hur och när du skickar paket, pall eller gods kan vissa kostnader tillkomma.

Priser och villkor för tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg till höger. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, december 2023 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, november 2023 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, oktober 2023 (pdf)

Mobility Package-tillägg, december 2023 (pdf)
Mobility Package-tillägg, november 2023 (pdf)
Mobility Package-tillägg, oktober 2023 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Vad innebär respektive tillägg?

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land December (kronor) i % December (euro) i %
Tyskland 58,06 41,45
Holland 59,24 39,85
Belgien 59,04 39,66
Luxemburg 59,04 39,66
Frankrike 62,19 42,81
Spanien 65,85 46,47
Portugal 65,85 46,47
Storbritannien 41,85 50,39
Irland 44,5 58,35
Österrike 61,38 42,0
Schweiz 60,67 41,29
Italien 60,88 41,5
Polen 55,01 38,4
Lettland 55,81 39,2
Estland 54,39 37,78
Litauen 57,94 41,33
Övriga 60,0 43,39
Norge 19,86 19,86
Danmark 34,26 34,26
Finland 44,61 58,61

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land December (kronor) i % December (euro) i %
Tyskland 23,73 17,91
Holland 23,76 16,97
Belgien 24,22 17,43
Luxemburg 24,22 17,43
Frankrike 26,51 19,72
Spanien 29,26 22,47
Portugal 29,26 22,47
Storbritannien 22,77 28,44
Irland 22,35 27,21
Österrike 26,05 19,26
Schweiz 25,59 18,8
Italien 26,05 19,26
Polen 21,44 15,62
Lettland 21,44 15,62
Estland 20,52 14,7
Litauen 22,82 17,0
Övriga 25,57 19,75
Norge 12,84 12,84
Danmark 17,81 17,81
Finland 18,75 20,88

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land December (kronor) i % December (euro) i %
Tyskland 30,99 25,17
Holland 30,7 23,91
Belgien 31,47 24,68
Luxemburg 31,47 24,68
Frankrike 35,34 28,55
Spanien 39,99 33,19
Portugal 39,99 33,19
Storbritannien 31,6 37,27
Irland 31,19 36,04
Österrike 34,57 27,78
Schweiz 33,79 27,0
Italien 34,57 27,78
Polen 27,12 21,3
Lettland 27,12 21,3
Estland 25,57 19,75
Litauen 29,44 23,62
Övriga 34,08 28,26
Norge 21,67 21,67
Danmark 26,64 26,64
Finland 27,58 29,71