Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package-tillägg

Beroende på vad, hur och när du skickar paket, pall eller gods kan vissa kostnader tillkomma.

Priser och villkor för tillägg

PostNord tillämpar villkoret om drivmedels-, svavel-, valuta- och Mobility Package tillägg som finns i de allmänna villkoren (PAKN) i PostNords kundavtal. Se respektive stycke om drivmedelstillägg, svaveltillägg, valutatillägg och Mobilty Package tillägg till höger. För vissa tjänster tillämpas en annan typ av tillägg, se Styckegods inom Europa och Partigods.

Aktuella tillägg

Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, mars 2024 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, febuari 2024 (pdf)
Drivmedels-, svavel- och valutatillägg, januari 2024 (pdf)

Mobility Package-tillägg, mars 2024 (pdf)
Mobility Package-tillägg, februari 2024 (pdf)
Mobility Package-tillägg, januari 2024 (pdf)

Information om aktuella nivåer uppdateras här i slutet av varje månad och presenteras också på sidan med prislistor för avtalskunder.

Partigods och Styckegods inom Europa

För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg, tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Fr. o. m. 1 april 2022 tillämpas ett nytt viktat nyckeltal för VDBS HVO. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Se även tillägg för vägskatt.

Se även tillägg för Mobility Package (pdf) ovan.

Vad innebär respektive tillägg?

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Paket, pall, styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark) samt partigods (inom Sverige).
  • InNight inrikes och utrikes.

För Bud gäller tillägget markbundna transporter. Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.

Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på transportkostnadsindex (TKI) som tillhandahålls av Sveriges Åkeriföretag. Från den 1 april 2022 kommer drivmedelstillägget att baseras på ytterligare ett index inom transportkostnadsindex som avser HVO.

Svaveltillägg

Den 1 januari 2015 infördes det nya Svaveldirektivet*, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle, att träda i kraft. Direktivet innebar att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0 % till 0,1 %.

Svaveltillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster. Berörda länder ser ni i tabellen (pdf). Tillägget redovisas separat på fakturan.

*Europaparlamentets och rådets direktiv (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG).

Valutatillägg

Från och med 2 maj 2019 tillämpar PostNord valutatillägg. 
Valutatillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster för:

  • Paket, pall, styckegods och InNight.

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en här nedanför. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad utifrån beräkningar baserade på svenska kronans (SEK) utveckling i förhållande till andra valutor. Aktuella valutakurser tillhandahålls av Sveriges Riksbank.

Mobility Package-tillägg

Mobility Package-tillägget beräknas procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella tilläggstjänster, för:

  • Pall och styckegods (inom Sverige samt till Norge, Finland och Danmark)
  • Parti- och styckegods (inom Sverige och till övriga Europa)
  • InNight inrikes och utrikes

Berörda tjänster och länder ser ni i tabellen i pdf:en längre ner på sidan. Tillägget redovisas separat på fakturan.
Procentsatsen fastställs varje månad.

Aktuella VDBS-tillägg

VDBS 2015

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för befintliga kunder som startat från 1 februari 2015 t.o.m. 31 december 2019.

Land Mars (kronor) i % Mars (euro) i %
Tyskland 45,94 32,0
Holland 46,71 30,44
Belgien 47,1 30,84
Luxemburg 47,1 30,84
Frankrike 49,07 32,8
Spanien 51,42 35,16
Portugal 51,42 35,16
Storbritannien 29,62 36,02
Irland 32,23 43,85
Österrike 48,67 32,41
Schweiz 48,28 32,02
Italien 48,67 32,41
Polen 43,98 30,04
Lettland 43,98 30,04
Estland 43,19 29,25
Litauen 45,16 31,21
Övriga 47,51 33,57
Norge 12,0 12,0
Danmark 24,15 24,15
Finland 29,24 38,49

VDBS 2020

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som startar från 1 januari 2020.

Land Februari (kronor) i % Februari (euro) i %
Tyskland 14,13 9,93
Holland 14,34 9,44
Belgien 14,48 9,58
Luxemburg 14,48 9,58
Frankrike 15,17 10,27
Spanien 16,0 11,1
Portugal 16,0 11,1
Storbritannien 12,51 16,51
Irland 12,26 15,75
Österrike 15,03 10,14
Schweiz 14,89 10,0
Italien 15,03 10,14
Polen 13,44 9,24
Lettland 13,44 9,24
Estland 13,16 8,96
Litauen 13,85 9,66
Övriga 14,68 10,49
Norge 4,87 4,87
Danmark 8,94 8,94
Finland 9,05 10,4

VDBS HVO

Tillämpningen av nyckeltalet gäller för nya kunder som har transporter med HVO.

Land Mars (kronor) i % Mars (euro) i %
Tyskland 18,98 15,46
Holland 18,93 14,82
Belgien 19,28 15,16
Luxemburg 19,28 15,16
Frankrike 21,03 16,91
Spanien 23,12 19,01
Portugal 23,12 19,01
Storbritannien 19,87 23,51
Irland 19,53 22,47
Österrike 20,68 16,56
Schweiz 20,33 16,21
Italien 20,68 16,56
Polen 17,24 13,71
Lettland 17,24 13,71
Estland 16,54 13,01
Litauen 18,29 14,76
Övriga 20,38 16,86
Norge 9,79 9,79
Danmark 13,85 13,85
Finland 14,18 15,08