Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Marknads- och kundanalyser (DM-analys)

Med vårt eget analysverktyg DM-analys hjälper vi till med att analysera er kunddata för att öka effekten av utskicken. Marknads- och kundanalyserna görs av våra erfarna marknadsanalytiker. Verktyget har tillgång till utvalda datakällor och livsstilsklassificeringen Conzoom.

Conzoom® – Livsstilsklassificering som används för att beskriva gemensamma drag hos olika grupper i den svenska befolkningen. Metoden bakom livsstilsklassificering bygger på att vi människor har en tendens att bosätta oss nära våra jämlikar. På så sätt kan man hitta gemensamma drag som gör det lättare att beskriva större grupper av människor bosatta inom samma område. Dessutom är det enkelt att översätta grupperingarna till postnummer vilket är bra om man vill skicka oadresserad direktreklam (ODR).

SCB – Sociodemografiska data som till exempel kön, ålder, civilstånd, information kring familjer, utbildningsnivå, boendeformer, ekonomi och köpkraft. Dessa data skapar ett ramverk för analysen och ingår även i livsstilsklassificeringen conzoom.

ORVESTO® Konsument – TNS Sifos stora postala medie- och målgrupps-undersökning. Här mäts räckvidderna för ett stort antal medier och databaserna innehåller tusentals variabler av målgruppskaraktär. Du kan bl.a. få veta mer om svenska folkets ekonomi, aktiviteter, friluftsliv, Internetvanor, intressen, konsumtion, resor, åsikter, medievanor och om man tackar ja eller nej till reklam.

Vill du veta mer om DM-analys?