Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Maskiner plockar poäng på lagret

Maskiner plockar poäng på lagret

1978 startade Carl-L Eriksson ett enmansföretag som sålde fototillbehör. I dag är Tura Scandinavia generalagent inom hemelektronik med 100 anställda och omsätter drygt 600 miljoner kronor per år. Det hade inte varit möjligt utan investeringen i automatiserat plock och pack som ger en effektiv logistiklösning.

På knappt 40 år har Tura Scandinavia vuxit från ett litet enmansföretag till att bli en ledande nordisk generalagent och distributör av tillbehör inom ljud, bild, data, foto, video och mobiltelefoni.

– I och med att hemelektronik har blivit en stor del av vardagen har det varit en marknad för oss att växa i. Från att ha fokuserat på fotobranschen och så småningom radio/tv har vi vuxit till att även bli en leverantör av tillbehör inom mobiltelefoni, vitvaror och multimedia, säger vd Stefan Eriksson.

Men tillväxten har också gjort att Tura har ställts inför utmaningar när det gäller att ta hand om alla beställningar. År 2006 fattades beslutet att flytta lagerlokalen till Nässjö och investera i effektivisering av lagerhållning, packning och distribution. Lagret i Nässjö är på 16 000 kvadratmeter, vilket möjliggör helt andra lösningar än det gamla, mindre lagret på 3 000 kvadratmeter.

– Vi var i ett läge då vi var tvungna att bestämma om vi skulle sköta logistiken själva och bli riktigt duktiga på det eller att låta någon annan göra det. Valet föll på att göra det själva.

Under 2011 gjordes en större investering i en plockautomat från KNAPP. Med den kan en person plocka uppemot 400 orderrader per timme, ett jobb som det tidigare krävdes 15 personer för att utföra.

I dag hanteras 70 procent av alla orderrader av KNAPP-automaten. Den totala investeringen i plock-automaten låg på 24 miljoner kronor. Det hämtades hem på mindre än tre år.

Investeringen gjordes framför allt för att svara mot trenden inom e-handel med allt fler små beställningar som ofta ska skickas direkt hem till slutkonsumenten.

– Om vi inte hade gjort den här typen av investering och blivit bättre på logistiken hade vi haft väldigt liten chans att lyckas i framtiden, konstaterar Stefan.

Jörgen Olsson, logistikrådgivare på PostNord, kommenterar Tura Scandinavias utveckling:

– Med mer automatiserade system har man möjlighet att vara flexibel och kan bland annat snabbt öka kapaciteten utan att det blir för stora kostnader eller påverkar personalen.

Fler och mindre order ställer också krav på flexibilitet hos PostNord, som sista ledet i kedjan.

– Vi måste alla anpassa oss till snabbare och större antal leveranser. I slutänden handlar det om att tillsammans hålla vad vi lovar till slutkund.

Fyra framgångsfaktorer som lyfter logistiken

Innan Tura Scandinavia automatiserade sitt lager satt PostNords logistikrådgivare Jörgen Olsson med i företagets styrelse. Här listar han fyra framgångsfaktorer som lyfte Turas logistik till en ny nivå.

1. Effektivitet

Kunderna efterfrågar precisa leveranser med korta ledtider. Dessutom minskas kvantiteterna per order eftersom kunderna beställer allt oftare. Automationen möjliggör att hantera större och mindre order effektivt i samma lager, samtidigt som man ökar servicen till kunderna.

2. Flexibilitet

Flexibiliteten i lagrets kapacitet har ökat väsentligt, vilket gör att man i dag lättare kan möta oväntade variationer i efterfrågan. Tura kan med kort varsel öka kapaciteten och därmed uppfylla sitt löfte att ha nöjda kunder, utan att kostnaderna skenar.

3. Automation

Automationsdelen hanterar större delen av sortimentet, som är relativt stort, på ett väldigt effektivt sätt. Det sänkte kostnaderna rejält. Investeringen betalar sig även snabbt. Stora, volymkrävande och tunga artiklar hanteras med manuellt plock i en separat zon i lagret, likaså de hög-frekventa artiklarna.

4. Kloka investeringar

Ledningen i företaget är villig att investera i långsiktiga logistiklösningar. Tura har i ett tidigare skede investerat i ett nytt lager och ett bra Warehouse Management System, vilket varit gynnsamt när de sedan automatiserade en del av lagret. Integrationen mellan de olika it-systemen gick fort och helheten i lagret och processerna fungerar bra, både de manuella och de automatiserade.

Publicerat 2 januari 2016