Fullmakter

En fullmakt används när mottagaren av någon anledning inte kan kvittera sitt brev eller paket själv.
 
Exempel kan vara vid sjukdom, utlandsvistelse eller för person som saknar giltig legitimation. Fullmakten måste vara registrerad i PostNords system innan du kan använda den.

Så här registrerar du din fullmakt

  1. Fyll i fullmaktsblanketten
  2. Lämna fullmakten personligen på närmaste företagscenter.
Fullmakten måste lämnas in en vecka innan den ska börja gälla. Kom ihåg att ta med dig din legitimation. Om du inte har möjlighet att lämna fullmakten personligen ska den person som bevittnat din namnteckning närvara och visa giltig legitimation på företagscentret.

Vittnet får inte vara fullmaktstagare.

Fullmakten gäller i fem år

En fullmakt gäller i max fem år och måste därefter förnyas. Fullmakten börjar gälla när du fått en bekräftelse via brev från oss om att vi registrerat fullmakten

Återkalla din fullmakt

Om du behöver återkalla din fullmakt ska det göras skriftligt på samma blankett som du använder för att registrera en fullmakt. På sida två i blanketten hittar du det som gäller återkallelse.

Fullmaktsblankett

Du kan även hämta en försändelse åt någon annan utan fullmakt. Då ska både din och mottagarens legitimation visas.
 
 
 
 
© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy