Reklamera med eller utan inloggning

Saknade och försenade brev och vykort utan tilläggstjänst har inget försändelsenummer och kan inte följas i vår hantering. Vi kan därför inte starta en utredning för dessa enstaka försändelser. Vi ger heller ingen ekonomisk ersättning i dessa fall. Vi är tacksamma om du ändå reklamerar eftersom det bidrar till vårt förbättringsarbete.

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy