Klimatekonomisk DR

Klimatekonomisk direktreklam kostar inget extra att skicka. Skillnaden ligger inte i prislappen utan i miljövinsten. Du miljöanpassar produktionen och vi distributionen.
 
Klimatekonomisk DR är kort sagt reklam där du har kontroll över din miljöpåverkan. Allt från tryck till papper uppfyller Svanens kriterier eller motsvarande. Alla aktörer är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande och transporten är vald med hänsyn till miljön. Vi klimatkompenserar även distributionen.
Skickar du adresserad direktreklam så returnerar vi inte obeställbara utskick utan de tar vi omhand för återvinning.

Vem vill du nå med Klimatekonomisk DR?

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Klimatekonomisk DR

Kontakta mig om Klimatekonomisk DR


Vill du börja skicka Klimatekonomisk DR kan du fylla i ett formulär och skicka det till oss så kontaktar vi dig. Det kostar inget extra att tänka på miljön.

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy