Ladda ner klichéer

Dessa klichéer kommer att ersättas med nya, men är giltiga även fortsättningsvis. Från och med den 1 februari kommer vi dock bara tillhandahålla de nya versionerna för nerladdning.
 
Du kan ladda ner kli​chéerna i formatet .jpg eller .eps. För att kunna se eps-filerna när du laddat ner dem behöver du Adobe Illustrator eller motsvarande programvara.

Se nya klichéer

1:a-klassbrev

Kliché 1:a-klassbrev
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil
Kliché 1:a-klassbrev
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Adressinformation

Kliché Adressinformation
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


B ADR Exakt

Kliché B ADR Exakt
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

B-post/ADR

Kliché B-post/ADR
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


Kliché B-post/ADR
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


Kliché B-post/ADR
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

B Ekonomi

Kliché B Ekonomi
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


Kliché B Ekonomi
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Biologiskt ämne
kategori B

Kliché Biologiskt ämne, kategori B
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Blindskrift

Kliché Blindskrift
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Fastighetsselekterat

Kliché Fastighetsselekterat
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Fastighetsselekterat Samhällsinformation

Kliché Fastighetsselekterat Samhällsinformation
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

IDM

Kliché IDM (färg)
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


Kliché IDM (svartvit)
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Klimatekonomisk ADR

Kliché Klimatekonomisk ADR
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


Kliché Klimatekonomisk ADR
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Klimatekonomisk ODR

Kliché Klimatekonomisk ODR
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Klimatekonomisk Brev

Kliché Klimatekonomisk Brev
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Klimatekonomisk
Posttidning

Kliché Klimatekonomisk Posttidning
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Posttidning A

Kliché Posttidning A
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Posttidning B

Kliché Posttidning B
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Prioritaire

Kliché Prioritaire
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

​Rek utrikes

Kliché Rek utrikes
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil
Kliché Rek utrikes, ingen signatur
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Kliché Rek utrikes - Porto betalt
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

​Spårbart brev
utrikes

Kliché Spårbart brev utrikes, ingen signatur
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil
Kliche - Spårbart brev utrikes, ingen signatur
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil


Spårbart brev utrikes - Porto betalt
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil
Spårbart brev utrikes
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Svarspost
utrikes IBRS

Kliché Svarspost utrikes IBRS
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil
Kliché Svarspost utrikes IBRS
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

OBS! Glöm inte att ange nummer under etiketten.Kliché Svarspost utrikes IBRS
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Glöm inte att ange nummer under etiketten högst upp till vänster, samt adress framför SE-SWEDEN, exempelvis:

FJÄLLVARGEN AB
SE-952 01 KALIX
SWEDEN

Svarspost/
Varubrev Retur

Kliché Svarspost
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Varubrev

Kliché Varubrev
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

Varubrev B

Kliché Varubrev B
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil 

Varubrev Klimat

Kliché Varubrev Klimat
Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil
​​​
 
 
 
 

Mer information

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy