DR-monitorn

Rapporten DR-monitorn bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam (DR) i postlådan.
 
Undersökningen utfördes av TNS Sifo mellan den 31 mars och den 8 april 2015 och skedde online. 1 754 personer i åldrarna 16-80 år har svarat i undersökningen.

Av undersökningen framgår att nästan alla svenskar tar hand om posten varje vardag och att de allra flesta tar del av den direktreklam de får. DR visar sig även vara en viktig del i kanalmixen för företag då den är kostnadseffektiv, når ut brett och direkt till rätt mottagare och leder till handling och inköp.

Det visar sig också finnas en stor utvecklingspotential för DR då många mottagare kan tänka sig få mer reklam i postlådan.
​​​
 
 
 
 
© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy