DR-monitorn

Rapporten DR-monitorn bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam (DR) i postlådan.
 
Undersökningen utfördes online av TNS Sifo mellan den 13 och 24 april 2016. 1 664 personer i åldrarna 16–80 år har svarat i undersökningen.
Rapporten visar att DR är en reklamkanal som når fram – från postlådan, via hemmet till hjärtat.

I en reklamvärld som blir allt mer fragmenterad är postlådan en stabil kanal. 92 % tömmer den varje vardag och 65 % tar del av reklam som kommer där.

Kommunikation via postlådan kommer in i människors hem likt få andra kanaler. 61 % av all DR når två eller fler i hushållet och 85 % agerar på intressanta erbjudanden de får i sin brevlåda.

Svenskarna tycker det är roligt att få reklamerbjudanden via postlådan och en majoritet vill till och med få mer.
​​​
 
 
 
 
© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy