PostNord Logistics Award

PostNord Logistics Award instiftades 2002 för att uppmärksamma och premiera god logistik.
Anmälan

Har du Sveriges bästa logistiklösning?

PostNord Logistics Award är tävlingen som belönar årets allra bästa logistiklösning. Vi letar efter den smartaste och mest innovativa lösningen oavsett hur stor eller liten verksamheten är.

Skicka ditt bidrag till logistikpriset@postnord.com och motivera din anmälan utifrån urvalskriterierna. Ange även företagsnamn, organisationsnummer, adress samt namn, e-post och telefonnummer till en kontaktperson.

Välkommen med ditt bidrag senast den 15 januari 2017.
Priset

Priset – Two Rivers av Stephen Schaum

Stephen Schaum var tidigare elev vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hans verk Two Rivers anknyter till logistik genom att två delar möts på ett perfekt sätt vilket kan jämföras med hur information, varor och tjänster integreras i logistik.
 
Konstnären har använt de allra senaste mjukvarorna för att beräkna och skapa en form som symboliserar hur två floder möts och bildar en gemensam helhet. Som utgångspunkt har han använt ett foto över två floder som möts med en ö i mitten, och därefter skapat en tredimensionell figur/form. Verket är gjut​et i polerad brons.
Stephen Schaum har skapat statyn till Logistikpriset
Urvalskriterier

Tre grundläggande kriterier är juryns vägledning vid bedömning av och beslut om inkomna logistikprisbidrag.

  1. Logistiklösningens grad av innovationskraft, kreativitet, nytänkande och kundnytta.
  2. Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft, samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.
  3. Logistiklösningens bidrag till företagets samhällsansvar (CSR) i form av mindre klimatpåverkan och bättre arbetsförhållanden i supply chain.


Alla företag och organisationer, oavsett storlek, som bedriver verksamhet i Sverige får medverka i tävlingen.

Jury
Juryn består av forskare, specialister och företagsledare – alla med stor kompetens och erfarenhet inom logistikområdet.
 

Övre raden från vänster

Mats Abrahamsson: Ordförande, professor i logistik vid Linköpings universitet.

Staffan Mörndal: Partner på Verdane Capital.  Staffan har ett investerarperspektiv och är van att alltid ha slutkunden i fokus. Därtill har han även stor erfarenhet av såväl e-handel som styrelsearbete, där logistikens roll ständigt är central.

Anna Elgh: VD för Svenska Retursystem AB. Anna har en gedigen erfarenhet av operativt ledarskap och Supply Chain Management inom många olika branscher och har tidigare bland annat varit VP Supply Chain i Lantmännen och Supply Chain Director på SAS Component.

Mats Rignell: Vice President Supply Chain MRS, Atlas Copco Mining & Rock Excavation Service Division. Mats Rignell har lång erfarenhet av logistikutveckling – bland annat i SCA Consumer, Åkerlund & Rausing, IKEA och Nobia – med fokus på att koppla logistiken till företagets lönsamhet och tillväxt.

Nedre raden från vänster

Anders Holm: VD, PostNord Sverige.

Annemarie Gardshol: CEO, PostNord Strålfors. 

Stefan Karlöf: Projektledare för juryarbetet, Karlöf Kommunikation.

Tidigare vinnare

Scania – vinnare av PostNord Logistics Award 2015

Den 8 mars delades för fjortonde gången Sveriges ledande logistikpris ut för att uppmärksamma och premiera framgångsrika logistiklösningar.
 
Vinnaren tillkännagavs i samband med ett logistikseminarium på PostNords huvudkontor i Solna. Scania tog hem priset i hård konkurrens med övriga finalister – Gina Tricot, OneMed och SKF.
En hållbar flödesorientering gjorde Scania till juryns favorit.

– Priset betyder oerhört mycket. Det är kul att få ett erkännande från en extern aktör.

Det visar att vi är på rätt väg och ger oss energi på den resa vi har kvar, säger Jenny Marin, inbound logistic sustainability manager på Scania.

Priset instiftades 2002 för att uppmärksamma och premiera god logistik.

Se film med Scania
Läs artikel med Scania
Scania - vinnare av PostNord Logistics Award 2015

Scania vann med motiveringen:

Genom att i sin logistik även tillämpa den framgångsrika filosofin och arbetssättet i sin välkända produktionsmodell har en hållbar flödesorientering byggts upp från leverantör till färdig lastbil hos kunden. Arbetet har på kort tid gett betydande positiva effekter vad gäller kostnader, kvalitet, ledtider, lagernivå och miljöpåverkan.
 

Juryns motiveringar för övriga finalister

Gina Tricot
Genom att ta ett helhetsgrepp över sin logistik – från utformning av förpackningslösningar hos leverantörer i Turkiet och Asien, via ett eget centrallager till slutkunder på nätet och i butik – har stora positiva effekter uppnåtts på kort tid. Logistikkostnaderna har minskat rejält samtidigt som servicegraden har ökat och miljöpåverkan reducerats. Se film och läs artikel

OneMed
Med en logistik och ett varuförsörjningserbjudande som effektivt förser vårdsektorn med ett extremt brett sortiment av förnödenheter har en unik marknadsposition etablerats. Logistiken präglas av hög tillgänglighet, snabba leveranser och en rad värdeadderande tjänster som avlastar deras kunder genom att minimera logistikarbetet i vården. Se film och läs artikel

SKF
Genom ett systematiskt och nära samarbete med globala strategiska leverantörer har en efterfrågestyrd, snabbfotad och anpassningsbar försörjningskedja utvecklats. Detta har ökat den egna leveransförmågan och tillgängligheten samtidigt som kostnaderna reducerats i flödet.
Se film och läs artikel

2014: Ericsson

Dagens globala försörjningskedjor är komplexa och riskutsatta. Ericsson har utvecklat en effektiv funktion för att motverka dessa risker samt för att hantera och minimera konsekvenserna av oförutsedda händelser som kan drabba verksamhetens försörjningsförmåga och företagets kunder. Funktionen är prioriterad på högsta ledningsnivå och har blivit ett viktigt konkurrensmedel för Ericsson.

2013: Lidl

Inom den svenska dagligvaruhandeln har Lidl ett helt unikt logistikupplägg. Logistiken är verksamhetens hjärt?a och utvecklas ständigt. Den är en möjliggörare för kostnadseffektivitet i alla led – korta ledtider, effektiv nyetablering, minimala lager, miljönytta och hög kvalitet.

2012: Envirotainer

Envirotainer tillhandahåller en global logistiklösning för temperaturkänsliga läkemedelsprodukter som vaccin, insulin och blodplasma. Kärnan i verksamheten är bolagets egenutvecklade containrar, som kan hålla en förutbestämd temperatur. Företaget hjälper företag inom läkemedels- och hälsoindustrin att genomföra transporter på ett säkert sätt.

2011: Nobel Biocare

Nobel Biocare arbetar systematiskt och uthålligt med att skapa konkurrensfördelar i sin supply chain. Arbetet har resulterat i dramatiskt reducerade kostnader och en starkt kunddriven försörjningskedja som utmärks av: ökad servicegrad, innovativa leveranskoncept, minskade kostnader och reducerad miljöpåverkan.

2010: Volvo Cars

Volvo Cars eftermarknadslogistik har etablerats som best practice i bilbranschen. Den innovativa logistiklösningen har kortat ledtiderna avsevärt till nytta för både återförsäljare och slutkunder. Servicegraden är den högsta i branschen, vilket innebär att bilen kan vara kortare tid på verkstaden. Logistikupplägget säkrar Volvo Cars konkurrenskraft i den lönsamma men konkurrensutsatta eftermarknadsaffären.

2009: IKEA

IKEA har sedan 2004 utmanat, ifrågasatt och förändrat hela sin globala logistik. Från inköp/sourcing till design, produktion och distribution till företagets 260 varuhus världen över. Den nya logistiken har avgörande betydelse för verksamhetens fortsatta tillväxt och lönsamhet samt dess sociala- och miljömässiga ansvarstagande.

2008: Sony Ericsson

Sony Ericsson har genom ett imponerande förändringsarbete på kort tid vänt en konkurrensnackdel till en betydande marknadsfördel. Genom att metodiskt och miljömedvetet utveckla alla delar i sin supply chain – försörjning, produktion och distribution till återförsäljare – har Sony Ericsson byggt upp ett varuflöde i absolut världsklass.
-Vi siktar på att göra logistikkedjan ännu snabbare och flexiblare, säger Patrik Jansson, Head of Supply Chain Operations på Sony Ericsson.

2007: H&M

H&Ms verksamhet baseras på ett extremt effektivt logistikmaskineri, som koordinerar allt från design och planering till inköp, produktion, distribution och försäljning. Med ett sammanhållande koncernövergripande logistikansvar och en ny struktur, som består av en kombination av distributionscenters och så kallad call-off centers, har H&M skiftat från den i branschen dominerande ”push-filosofin” till en ”pull-filosofi”. Logistiken har blivit en naturlig del av företagets strategi vilket innebär att H&M kan försörja sina marknader och butiker mer effektivt än sina konkurrenter. Det bidrar till en ökad försäljning och en oöverträffad lönsamhet samt skapar förutsättningar för snabb expansion till nya marknader.

2006: Danaher Motion

Med avancerad processtyrning, en systematisk jakt på förbättringar, innovativa logistiklösningar i hela kedjan – och inte minst genom att smart utnyttja strategiska underleverantörer – har Danaher Motion i Stockholm utformat en effektiv och maximalt värdeskapande logistik som håller absolut högsta världsklass.

2005: AdLibris

AdLibris har med stor finurlighet och sunt förnuft utvecklat en effektiv logistik som ger ett högt kundvärde och som utgör grunden för företagets ledande position, snabba tillväxt och goda lönsamhet.

2004: Dustin

Dustin har genom ett målmedvetet och systematiskt arbete med sina affärsprocesser och sitt IT-stöd skapat en snabb, exakt och pålitlig logistik. Företaget har genom detta skaffat sig en total kontroll över sina processer samtidigt som man har brutit mot en rad vedertagna mönster. Sammantaget har detta etablerat Dustin som en lönsam, ledande aktör på en hård konkurrensutsatt marknad.

2003: Svenska Spel

Genom kreativitet och uppfinningsrikedom har vinnaren, Svenska Spel, utvecklat en helt ny distributionsmodell i sin bransch. Den nya modellen  baseras på modern IT-teknik och leder till en avsevärd förenkling och kostnadsbesparing hos kunderna såväl som i den egna verksamheten.

2002: Bergman & Beving

Bergman & Beving har genom ett långsiktigt logistikarbete och sin e-handelsportal ”Toolstore”, på ett kreativt sätt förenklat hela  försörjningskedjan – från tillverkare och grossister till återförsäljare och slutkunder. Berman & Beving har genom Toolstore tagit ett större grepp över värdekedjan genom effektivare försörjning till sina befintliga kunder och återförsäljare, samtidigt som man har skapat en plattform för framtida expansion till nya marknader.
Posten Logistics Award

För mer information


Annéa Nordqvist, PostNord Sverige AB

Telefon: 010-436 58 48

E-post: Annéa Nordqvist
© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy