E-handelsrapporter

Den nordiska e-handeln utvecklas starkt och har blivit en självklar del av vardagen för de flesta nordbor. PostNord följer e-handelns utveckling i Sverige och i övriga Norden och publicerar löpande ett antal rapporter som beskriver e-handelns utveckling.
Våra rapporter

E-barometern - PostNord följer, i samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och redovisar e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman.

E-handeln i Norden – PostNord följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln varje
kvartal. Undersökningen bygger på konsumenternas uppskattning av hur mycket de har e-handlat för.Arkiv e-barometern
Arkiv e-handeln i Norden
 
 

Mer information

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy