e-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. Resultatet presenteras i e-barometern.
Senaste rapporten
Nu kan du hämta e-barometern Q2 2016 – tema import och export.   

Ladda ner rapporten

Om e-baro​metern

E-barometern publiceras en gång per kvartal och redovisar e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman. Rapporten följer utvecklingen inom hela den digitala detaljhandeln, både bland renodlade e-handelsföretag och bland kedjor. E-barometern bygger på två konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik-, lager- eller utlämningslokal av konsument.

e-barometern Q2 2016

E-barometern Q1 2016 bygger på information som har samlats in från företag under april månad. 302 företag deltog i undersökningen, vilken genomfördes av HUI Research. Två konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS Sifos webbpanel med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år. Den första genomfördes 1-16 april 2016 med 3 212 respondenter och den andra genomfördes 1-17 april 2016 med 2 142 respondenter.

  • E-handeln i Sverige ökade med 18 procent under andra kvartalet 2016, jämfört med samma period föregående år. Det är en starkare tillväxt än under första kvartalet, då e-handeln ökade med 15 procent.
  • Bäst gick det för livsmedel (38 procent) och byggvaror (37procent).
  • Temat i e-barometern är utlandskonsumtion och export, och vi ser att svenskarna fortsätter att bli allt mer vana utlandskonsumenter. Var femte person har handlat från en utländsk sajt, minst en gång i månaden under andra kvartalet.
  • Framförallt handlar svenskarna från Storbritannien, Kina, Tyskland och USA.
  • Det som lockar till köp utanför Sveriges gränser är pris och utbud.
  • En fjärdedel av konsumenterna som handlat från utlandet har börjat sitt köp på en svensk sajt, men aktivt sökt sig vidare till utländska sajter.
  • En fjärdedel har avbrutit ett köp från utlandet på grund av höga kostnader eller att inte leveranserna skett till Sverige.
  • Leveranserna från utlandet fungerar väl, och närmare 90 procent har inte haft några problem med sin senaste leverans från utlandet. Dessutom har en av tio returnerat en vara från utlandet, men de flesta tycker att det fungerar bra.
  • Det finns dessutom en stor exportpotential för svenska e-handlare, men det kräver både resurser och kunskap. Idag spelar vi på en global spelplan, med ökad konkurrens från hela världen. 4 av 10 e-handlare har försäljning till utlandet, men oftast är det bara några procent av sin totala försäljning som kommer från utländska konsumenter.
 
 
 
 

Hämta e-barometern Q2

Läs e-barometern Q2 2016

Temat i e-barometern Q2 2016 är import och export. Läs rapporten idag!


© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy