e-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. Resultatet presenteras i e-barometern.
Senaste rapporten
E-barometern publiceras en gång per kvartal och den senaste, Q1 2016, släpptes den 19 maj. I e-barometern presenteras e-handelns utveckling samt resultat över vad svenska konsumenter anser om e-handelsleveranser samt hur de skulle vilja få sina varor levererade.

Beställ e-barometern

e-barometern i Ehandelspodden

När en ny e-barometer släpps kommer du att kunna lyssna på intervjuer i Ehandelspodden med rapporten som samtalsgrund.
Läs mer och lyssna på Ehandelspodden

Om e-baro​metern

E-barometern redovisar e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman. Rapporten följer utvecklingen inom hela den digitala detaljhandeln, både bland renodlade e-handelsföretag och bland kedjor. E-barometern bygger på två konsumentundersökningar och en företagsundersökning. E-handeln definieras som försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett utlämningsställe eller hämtas i butik-, lager- eller utlämningslokal av konsument.

e-barometern Q1 2016

E-barometern Q1 2016 bygger på information som har samlats in från företag under april månad. 302 företag deltog i undersökningen, vilken genomfördes av HUI Research. Två konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS Sifos webbpanel med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18-79 år. Den första genomfördes 1-16 april 2016 med 3 212 respondenter och den andra genomfördes 1-17 april 2016 med 2 142 respondenter.
 
 
 
 

Beställ e-barometern

Beställ e-barometern

Beställ e-barometern, så får du även våra kommande e-handelsrapporter skickade till dig när de släpps.


​​​
© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy