Kommunikation på mottagarens villkor

Vi följer löpande svenskars attityder och preferenser till fysisk och digital kommunikation, både utifrån ett avsändar- och ett mottagarperspektiv.
 
Hur mottagaren vill ha sin information varierar och det gäller att välja rätt kanal vid rätt tillfälle. 

En majoritet av svenskarna förväntar sig att bli tillfrågade om hur de vill ta emot sin kommunikation. Företag och myndigheter som anpassar sig efter mottagarens önskemål har stor potential att både öka kundnöjdheten och stärka sitt varumärke. Det kan till och med vara avgörande för om företaget får behålla kunden eller inte.

Drygt sju av tio svenskar vill själva välja hur de tar emot information från företag och myndigheter. 67 procent av mottagarna upplever det som negativt att inte få välja kanal själva.

Mer effektiv kommunikation med rätt kanal 

Det är idag allt viktigare för företag och myndigheter att välja rätt kanal. Mottagarna föredrar olika kommunikationskanaler beroende på vilken information som ska skickas och vilken relation de sedan tidigare har till avsändaren – dessa preferenser bör även styra kanalvalet. 

Ofta ger en kombination av digital och fysisk kommunikation bäst genomslag. Flest vill till exempel ha sin kallelse till besök hos läkare/tandläkare som brev men sju av tio föredrar att få påminnelsen via sms.

Postlådan – en stark kommunikationskanal

79 procent öppnar posten det första de gör när de kommer hem och mer än nio av tio tömmer sin postlåda varje vardag.

Postlådan är fortfarande ett högaktuell och stark kommunikationskanal som ger effekt. Exempelvis föredrar 67 procent av alla svenskar att få känslig och privat information som brev i postlådan och nästan sex av tio tycker att ett fysiskt brev ger bäst intryck av ett företag eller myndighet.

Läs hela rapporten

​​​​​
 
 
 
 
Kontakta oss

Kontakta oss

Om du vill veta mer, eller har frågor och funderingar, kan du alltid skicka e-post till oss. På vardagar får du svar inom 24 timmar. Du kan också ringa direkt på 0771-33 33 10.
​​

Mer information

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy