Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Reklamationer och kundsynpunkter 2015

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är också stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Under 2015 levererade PostNord 5,2 miljarder brev och försändelser och 130 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

Vi håller en hög leveranskvalitet men ibland blir det fel. När kunder lämnar en reklamation eller en synpunkt bidrar det till att vi kan bli ännu bättre, eftersom det hjälper oss att hitta felkällor. Med Reklamation avses en anmärkning på en specifik försändelse eller sändning. Synpunkt är en samlad benämning för förslag på förändring eller anmärkning på tjänster och service, exempelvis klagomål på postutdelning. Kundservice är PostNords huvudkanal för våra kunders reklamationer och synpunkter.

PostNord Sverige redovisar varje år antalet reklamationer och kundsynpunkter avseende den samhällsomfattande posttjänsten till Post- och Telestyrelsen. Redovisningen sker enligt en europeisk CEN-standard, EN 14012.

Reklamationer som avser brev

Antalet reklamationer av adresserade försändelser ökade under 2015 med ca 15 procent jämfört med 2014. Som en följd av ökad internationalisering har antalet utrikes brevförsändelser ökat under 2015. Antalet reklamationer i förhållande till postmängd har varit oförändrat jämfört med föregående år.

Reklamationer som avser paket

Redovisningen av reklamationer av paket avspeglar de tjänster som kontantbetalande kunder utnyttjar och antalet reklamationer ökade under 2015 med ca 6 procent jämfört med 2014. Som en följd av fortsatt ökad e-handel har också antalet paket ökat under 2015. Antalet reklamationer i förhållande till volymerna har därmed varit oförändrat jämfört med föregående år.

Kundsynpunkter

Under 2015 registrerades knappt 103 000 kundsynpunkter avseende brev- och paketdistribution vilket är en ökning med ca 35 procent jämfört med föregående år. Förändringar i omvärlden som drivs av konsumenters och företags nya behov påverkar även PostNord. I arbetet med att anpassa verksamheten till ständigt nya förutsättningar har det på vissa platser uppstått kvalitetsproblem under 2015, vilket i sin tur lett till fler kundsynpunkter.

Som en följd av att fler postoperatörer har etablerat sig på marknaden tar PostNord också emot ett ökat antal klagomål som visar sig avse andra postoperatörer.

Kundsynpunkterna är en viktig källa till information och driver på vårt förbättringsarbete. Det är bara genom att lyssna till kunderna som vi kan bli bättre.

Statistik

De uppgifter som redovisas i tabellerna avser reklamationer. Med reklamation avses en anmärkning på specifik försändelse eller sändning.

Statistik över reklamationer 2015