Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Vad får du för 7 kronor – idag och för tio år sedan?

Att skicka ett brev kostar 7 kronor. Många varor har de senaste åren stigit betydligt mer i pris än portot. Trots utvecklingen av nya digitala kommunikationssätt har Sverige pristak på brev. Är det rimligt?

Många vardagsprodukter har ökat kraftigt i pris under 2000-talet. Enligt statistik från SCB har till exempel fruktpriset stigit med 73 procent, elpriserna med 82 procent och priset på en Big Mac med 87 procent. Samtidigt har den allmänna prisutvecklingen i Sverige varit 21 procent.
Under samma period har portot i Sverige ökat betydligt mindre än många andra varor. Portot regleras nämligen av ett pristak i postlagstiftningen och följer den allmänna prisutvecklingen i Sverige. Portot höjs alltså i samma takt som KPI, konsumentprisindex. Från den första april 2017 är A-portot 7 kronor. Om exempelvis tidningen Expressen skulle ha följt konsumentprisindex skulle den kosta 9,70 kronor. Den kostar i stället 22 kronor och har stigit i pris med 175 procent sedan år 2000.

Det pågår en översyn av postlagstiftningen som reglerar portot. När reglerna tillkom, 1997, var majoriteten av svenskarna beroende av brev för att kommunicera. I och med den tekniska utvecklingen växte andra och snabbare kommunikationskanaler fram. I dag har e-post och sms många gånger ersatt det fysiska brevet. Det här innebär att antalet brev som skickas har halverats, grovt räknat.

Portot är också en allt mindre utgift för många i och med att de skickar färre brev. Enligt SCB lägger svensken 175 kronor per år på porto. Mobiltelefoni, bredband och filmtjänster till exempel, lägger svenskarna däremot betydligt mer pengar på.
För oss finns ett svårlöst dilemma i detta. För samtidigt som mängden brev har halverats har lönekostnaderna ökat med 50 procent. Det här gör varje försändelse betydligt dyrare att hantera utan att priset på porto får förändras. Därför anser vi att pristaket måste försvinna.

Ökar mest och minst

Bostadsrätt i Stockholm: 204 %
Tidningen Expressen: 175 %
Tobak: 111 %
Big Mac: 87 %
Bränsle: 86 %
El: 82 %
Frukt: 73 %
Sjuk- och tandvård: 68 %
Restaurangbesök: 52 %
Skor: 1 %

Siffrorna gäller prisutveckling från 2000 till 2017.

Källa: SCB, Big Mac-index, Mäklarstatistik