Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Lantbrevbäringen är en pulsåder

För landsbygdsborna är brevbäringen en av de viktigaste tjänsterna och 86 procent av dem är nöjda med servicen. Lantbrevbäringen får hela Sverige att leva.

För Sveriges alla lantbrevbärare är det så klart leveransen av post och paket som står i centrum. Men de fyller också en social funktion och kan vara det som gör livet på landsbygden möjligt för exempelvis en småföretagare.

Enligt en SIFO-undersökning är 86 procent av landsbygdsborna nöjda med hur postservicen fungerar. Brevbäring var också, efter bredband och mobiltelefontäckning, den service som landsbygdsbor tyckte var viktigast för att få vardagen att fungera. Enligt organisationen Hela Sverige ska leva är lantbrevbäringen som en pulsåder för alla som bor långt ifrån annan service. Den viktigaste frågan för organisationen är att denna service fortsätter att finnas. Men eftersom brevvolymerna har minskat med hälften finns förståelse för att det behöver ske förändringar, till exempel i distributionstider.

Just kravet på att dela ut 85 procent av alla försändelser dagen efter att de postas, är något som är under utredning i och med det nya lagförslaget kring postverksamheten som bereds under 2017. Ett av förslagen är att släppa kravet på övernattbefordran, något som inte är något stort problem för landsbygdsborna. Att posten delas ut nästa dag är ingen avgörande fråga. Brådskande information finns det i dag snabbare och enklare kanaler för, resonerar Hela Sverige ska leva.

Utdelning av brev på landsbygden ligger oss varmt om hjärtat. Men lantbrevbärarna har i alla tider utfört en hel del annan service och fungerat som ett vandrande postkontor. Det som har hänt under de senaste åren är att en rad av de banktjänster som brevbäraren kunde hjälpa till med har flyttat till internet. Däremot har leveransen av paket ökat kraftigt under de senaste tio åren eftersom e-handeln har ökat med 306 procent under samma period.

Lantbrevbäringen genom tiderna

  • Lantbrevbäring infördes 1878 för att ersätta olönsamma poststationer och tillgodose landsbygdens behov av posthantering. Under lantbrevbäringens två första år kunde också mer än 200 poststationer dras in. Dock inte utan protester från ortsbefolkningen.

  • Lantbrevbäringen växte och förvandlades till små rullande postkontor, som nästan gav alla hushåll på landsorten samma service som tätortsbefolkningen fick. 1969 blev lantbrevbäraren jämställd med postkassören och utförde samma tjänster som denna.

  • 1974 inleddes ett samarbete mellan Posten och kommunerna om social service till gamla, sjuka och ensamma människor på landet. För en viss ersättning utförde lantbrevbäraren en rad ärenden som att ta med matvaror, gå på apoteket och hälsa på i stugorna.

  • När postkontoren avvecklades i början av 2000-talet minskade tjänsteutbudet hos lantbrevbäraren. Då hade efterfrågan på banktjänster minskat i takt med den ökade digitaliseringen av samhället. I stället växte distributionen av paket.