Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Enkla insatser gör skillnad för brevbäraren

Trasiga brevinkast och mörka trapphus där det är lätt att snubbla. Detta är vardag för många brevbärare. Med några enkla insatser kan du göra brevbärarens dag säkrare.

Det är inte ovanligt att brevbärare tampas med dålig arbetsmiljö när de delar ut posten. Dåligt upplysta trapphus, brevinkast som är trånga, tröga, trasiga eller felaktigt placerade, tillhör de vanligaste problemen. När dessa problem upptäcks är vi tvungna att agera.

Mellan 50 och 70 brevbärare inom PostNord sjukskrivs varje år till följd av skador som inträffar när de delar ut post. Mellan 100 och 200 brevbärare trillar och gör illa sig varje år, bland annat efter att ha snubblat i dåligt upplysta trapphus. Även felaktigt placerade brevinkast orsakar arbetsskador för brevbärare som dagligen måste böja sig ner eller sträcka sig för att nå.

När rapporter om dålig arbetsmiljö upptäcks är vi, enligt arbetsmiljölagen, skyldig att agera. I dessa fall har vi alltid en dialog med fastighetsägaren. I de allra flesta fall åtgärdas problemen inom ett halvår.  

Många gånger kan arbetsmiljöproblemen vara relativt enkla att åtgärda. Ibland kan det räcka med att byta till starkare lampor i trapphuset. Om brevinkastet är problemet finns olika alternativ att välja mellan, allt från att byta ut det till att installera fastighetsboxar.
I de undantagsfall då inget händer, trots att vi har påtalat problemen upprepade gånger under en längre tid för fastighetsägaren, införs det ett utdelningsuppehåll. Då hänvisas de boende i stället till närmaste brevbärarkontor eller företagscenter.
Detta sker väldigt sällan. I april 2017 finns sju ärenden med postutdelningsuppehåll i hela Sverige. Det innebär att 142 hushåll av de 4,5 miljoner som vi servar i dag får hämta sin post själva.

De vanligaste felen i trapphus:

  • Dålig belysning
  • Trasiga brevinkast
  • Tröga luckor som är svåra att öppna
  • Inkast som är för små
  • Inkast som är felplacerade

Så många fastigheter har dålig arbetsmiljö för brevbärarna april 2017:

  • Totalt har PostNord 453 ärenden med felaktiga fastigheter i hela Sverige just nu. Det görs ingen kartläggning av arbetsmiljön i flerfamiljshus, utan åtgärder görs i takt med att rapporter kommer in från brevbärare.
  • Att ett ärende leder till postutdelningsstopp är väldigt ovanligt. Just nu finns sju ärenden med postutdelningsstopp i hela Sverige. Det innebär att 142 hushåll av de 4,5 miljoner som PostNord servar får hämta sin post hos närmaste brevbärarkontor eller företagscenter.

Det här säger lagen:

  • PostNord är, enligt utdelningsplikten, skyldigt att dela ut post till alla, fem dagar i veckan. Detta gäller dock bara under förutsättningen att mottagaren har en godkänd anordning för att ta emot post. I flerfamiljshus innebär det att brevinkasten i dörrar eller fastighetsboxar ska vara utformade på ett visst sätt. Detta regleras av Post- och telestyrelsen.
  • Arbetsmiljölagen är alltid överordnad utdelningsplikten. Det innebär att arbetsgivaren, i detta fall PostNord, inte får utsätta sina anställda för risker i arbetsmiljön