Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi använder cookies bl.a. för att webbplatsen ska fungera ordentligt, för att samla besöksstatistik, optimera användarvänligheten och för viss marknadsföring. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta. Läs mer om Cookies

Nya villkor för förmedlare

PostNord aviserade i slutet av 2015 att vi förändrar volymrabatten så att den för förmedlare beräknas på respektive bakomliggande kunds volym.

Post- och telestyrelsen (PTS) beslöt den 8 december 2015 att förelägga PostNord att inte införa de aviserade rabattvillkoren.

Eftersom PostNord anser att PTS saknar rättslig grund för sitt beslut har PostNord överklagat beslutet. Målet ligger f.n. i Kammarrätten för avgörande. PostNord kan därför inte tillämpa den nya modellen för årsvolymrabatter utan måste först avvakta att målet avgörs i domstol till PostNords fördel eller domstol beslutar att PTS beslut inte skall gälla i avvaktan på dom.

Nya regler för årsvolymrabatt för tjänsterna 1:a-klass brevsändning, Ekonomibrevsändning och Adresserad DR kommer att tillämpas så snart det blir rättsligt möjligt.

Tills dess kommer nuvarande modell för årsvolymsrabatter att tillämpas.

Förändrade villkor för förmedlare – faktablad